Ezelden şâh-ı ‘aşkuñ bende-i fermânıyuz cânâ - Baki

Ezelden sâh-i ‘askuñ bende-i fermâniyuz cânâ - Baki

Ezelden şâh-ı ‘aşkuñ bende-i fermânıyuz cânâ
Mahabbet mülkinün sultân-ı ‘âlî-şânıyuz cânâ

Sehâb-ı lutfuñ âbın teşne-dillerden dirîg itme
Bu deştüñ bagrı yanmış Lâle-i Nu’mânıyuz cânâ

Zamâne bizde gevher sezdügiçün dil-hırâş eyler
Anuñ’çün bagrumuz hûndur ma’ârif kânıyuz cânâ

Mükedder kılmasun gerd-i küdûret çeşme-i cânı
Bilürsin âb-rûy-ı milket-i ‘Osmânîyüz cânâ

Cihânı câm-ı nazmum şi’r-i Bâkî gibi devr eyler
Bu bezmüñ şimdi biz de Câmî-i devrânıyuz cânâ

Günümüz Türkçesi:

Ey sevgili! biz aşk padişahının ezelden emir kuluyuz;
sevgi ülkesinin yüce şanlı sultanıyız.

Lütfunun bulutunun suyunu gönlü susamış olanlardan esirgeme;
ey sevgili! biz bu çölün bağrı yanmış "lale-i numanı"yız(kenarı kırmızı, ortası siyah lale)

Zamane, bizde cevher bulunduğunu sezdiği için, kalbimizi yaralar (aslı: tırmalar):
ey sevgili! onun için bağrımız kandır, biz kültür madeniyiz.

Kader tozu can pınarını bulandırmasın;
ey sevgili! bilirsin, biz Osmanlı ülkesinin yüzsuyuyuz.

Nazmımın kadehi dünyayı Baki'nin şiiri gibi dolaşır:
ey sevgili! şimdi biz de bu meclisin (yani: bu devrin) Cami'siyiz.

Baki
(Kaynak: Cevdet Kudret, Divan Şiirinde Üç Büyükler-2:Baki, İnkılap Kitabevi,2003,5.Baskı, sayfa:40-41)

Ezelden sâh-i ‘askuñ bende-i fermâniyuz cânâ - Baki

Kaynak:MazeretimŞiirdir Güncelleme: 03.02.2018

Yorumlar

Bu İçeriğe YORUMLARINIZLA katkı sağlamak istemez misiniz?

Translate

Arşiv