Wallace Stevens Seçme Şiirleriyle Yıllar Sonra Türkçede!


Bir Karakuşa Bakmanın On Üç Yolu, 
Wallace Stevens
Çeviri: Gökçenur Ç.,
Yitik Ülke Yayınları, Haziran 2017, 318 sf
Bir Karakuşa Bakmanın On Üç Yolu

Dünyanın en büyük, en önemli şairlerinden Wallace Stevens, Gökçenur Ç.'nin uzun yıllar süren emeği ve özenli çevirisiyle Türkçede hayat buldu. Wallace Stevens'ın seçme şiirleri “Bir Karakuşa Bakmanın On Üç Yolu” adlı kitapta bir araya geldi ve kitap Yitik Ülke Yayınları'nca yayımlandı. 1879'da doğan ve 1955'te aramızdan ayrılan şair, imgeci şiirin en başarılı temsilcilerinden biri. Stevens, yazdıkları pek çok dile çevrilen, geniş okur kesimlerine ulaşan önemli bir isim. Onun kendine has üslubu ve güçlü anlatımı şiirlerindeki özgünlükle buluşunca ortaya muhteşem bir şiir dünyası çıkıyor. Türk şiir okurunun beğenisine sunulan “Bir Karakuşa Bakmanın On Üç Yolu”, şairin tüm şiirlerinden özel bir seçkiyi barındırıyor. Stevens, dünyaca ününe rağmen ülkemizde yeni tanınan kült şairlerden. Şiir yazan, şiiri araştıran, şiir üzerine düşünen herkesin okuması gereken bir toplam “Bir Karakuşa Bakmanın On Üç Yolu”. 

Kitaba bir önsöz yazan usta kalem Enis Batur, şunları dile getiriyor: “Wallace Stevens, hem şiirinde, hem şair kimliğiyle yaşamında gizlenmeyi seçmişti, onca giz bundan. Gökçenur Ç, şiirlerini Türkçeye taşırken müthiş iş çıkarmış: Kendi şiirsel edâsını çevirdiklerinin arasına saklamayı bilmiş: O, Can Yücelcesiyle: Bir Türkçe söyleyen.”

“Bir Karakuşa Bakmanın On Üç Yolu”, içindeki gizle, şiir pratiği üzerine sıkı bir kılavuz kitap. Tüm şiir okurlarına ısrarla önerilir. 

WALLECE STEVENS  KİMDİR? (1879-1955)

ABD’li şair. İmgeci şiirin en başarılı temsilcilerindendir.

2 Ekim 1879’da Pennsylvania Eyaleti’nde Rea-ding’da doğdu, 2 Ağustos 1955’te Connecticut Eyale-ti’nde Hartford’da öldü. Ortaöğrenimini doğduğu kentte tamamladı. 1897’de girdiği Harvard Üniversitesinde İngiliz Edebiyatı okudu. 1900’de New York Hukuk Okulu’na girdi. 1904’te mezun olduktan sonra New York’ta avukatlık etmeye başladı. Bu süre içinde W.C.Williams, e.e.Cummings ve M.Moo-re gibi kendi kuşağından yenilikçi şairlerle dost oldu. İlk şiiri 1914’te Poetry dergisinde yayımlandı. Stevens 1916’da Hartford’da bir sigorta şirketinde çalışmaya başladı. 1934’te şirketin genel müdür yardımcılığına yükseldi ve ölümüne değin aynı işi sürdürdü.

Ülke Ülke Dünya Şiiri Antolojisinde(milliyet Yayınları Nisan 1979) “Stevens’in yaratıcılığında akıl ile hayalgücünün birbirini beslediği, bu güçlü bireşimin gerçekliğin dağınık ayrıntılarına bir düzen verme çabasında olduğu görülür”denmekte.

Adını “Poetrey” dergisinde duyuran Stevens “Harmonium” adlı ilk şiir kitabını kırk üç yaşındayken yayınlamıştır.

Stevens’in şiirlerinin gerek başlıkları, gerek imgeleri  yabancıl bir dünyayı çağrıştırsalar da, şairin çıkış noktası genellikle gerçek yaşantılardır. Stevens’e göre bir sanat yapıtının başarılı olabilmesi için hayalgücü ile gerçeklik arasında tam bir denge sağlaması gerekir.

BAŞLICA YAPITLARI 
 Şiir: Harmonium, 1923; Ideas of Oder, 1935, (“Düzen Düşünceleri”); The Man with the Blue Guitar, 1937, (“Mavi Gitarlı Adam”); Parts of a World, 1942, (“Bir Dünyanın Parçaları”); Notes Toward a Supreme Fiction, 1942, (“En Yüksek Kurgu Yolunda Notlar”); Esthetique du Mal, 1944, (“Kötülük Estetiği”); Transport to Summer, 1947, (“Yaza Geçiş”); A Primitive Like an Orb, 1948, (“Küre Gibi Bir İlkel”); The Auroras of Autumn, 1950, (“Güzün Şafak Yıldızları”); Collected Poems, 1954, (“Toplu Şiirler”). 

Deneme: The Necessary Angel: Essays on Realty and the Imagination, 1951, (“Zorunlu Melek: Gerçeklik ve Düş Gücü Üzerine Denemeler”). 

Yorumlar

Bu İçeriğe YORUMLARINIZLA katkı sağlamak istemez misiniz?

Translate

Arşiv