Hece Dergisi 2017 OCAK SAYISINDA Ahmet Haşim Özel Sayısı

PAYLAŞ:

Hece Dergisi 2017 OCAK SAYISINDA Ahmet Haşim Özel Sayısı, 2017 Ocak özel sayısının adı Türk Şiirinin Yıldızlarından Ahmet Haşim

Hece  Dergisi  2017  OCAK  SAYISINDA  Ahmet Haşim
Hece  Dergisi  2017  OCAK  SAYISINDA  Ahmet Haşim Özel Sayısı

Aylık edebiyat dergisi Hece, yılda iki kez özel sayı çıkarma geleneğini sürdürüyor. 2017 Ocak özel sayısının adı: Türk Şiirinin Yıldızlarından Ahmet Haşim. Bu özel sayı, birkaç ünlü şiiriyle dar bir şiir sever çevrenin ve edebiyat öğretiminin sınırlarına hapsedilmiş görünen Ahmet Haşim’in şiiri ve şiir anlayışının yanı sıra çeşitli alanlardaki görüş, eleştiri ve önerileriyle de dikkate değer olduğunu hatırlatıyor.

I.             BÖLÜM: ŞİİRİ (7-290)
Şiiri’ne ayrılan ilk bölümde 33 yazar, şair ve akademisyen, Haşim’in şirini çeşitli açılardan değerlendiriyor.

Rasim Özdenören/Ahmet Haşim Çevresinde 7
Ahmet İnam/Bir Şiir İnsan Olarak Ahmet Haşim 11
Abdullah Uçman/Ahmet Haşim’in Şiir Anlayışı Üzerine Birkaç Söz 20
Hasan Akay/Ne Efsunkâr İmişsin Âh Ey Mübhemiyet! 24
Abide Doğan/‘Ay Şairi’ Ahmet Haşim 27
Ülkü Eliuz/Algıyla İmgenin Ayrılmazlığındaki Ateş: Ahmet Haşim’in Şiirlerinde... 39
Mehmet Narlı/Haşim’in Suları 56
Turan Karataş/Sonsuz, İri Güller… 62
Hayriye Ünal/“Akşamlarım” Şiiri Odağında Başka Ahmet Haşim 73
Ali K. Metin/Ahmet Haşim’de Muhayyilenin Yeri ve Poetikası 79
Berna Uslu Kaya/Evrenin Sesini Sözcüklerin Ahengine Katan, Bir Dua Tınısı ile... 85
Halil Ünal/Hâşim’in Gözü ve Empresyonist Bakış 89
Emel Aydın Özer/Acının Gölgesi Bedene Düştü: Ahmet Haşim’de Beden Algısı 94
Bedia Koçakoğlu/Bir Gamlı Hazan: Cenap ve Haşim Şiirinde Sonbahara Dair 101
Mehmet Solak/“O Belde”nin “Yollar”ında… 111
Semih Diri/Ahmet Hâşim’in O Belde Şiirine Yeni Bir Bakış 115
Mert Öksüz/Ahmet Hâşim Şiirinin Batılı Sanat Anlayışlarıyla İlişkisi 123
Mehmet Medeni Doğan/Şairlerin En Yabancısı: Ahmet Hâşim’de Yabancılaşma... 145
Gökhan Tunç/Bülbülü Eti İçin Öldürmek: Ahmet Haşim’in “Bülbül” Şiirinde... 161
Şaziye Durukan/Hâşim’in Aynaları 165
Necmettin Turinay/Mütareke Döneminde Haşim Şiiri ve Bu Şiirin İstikbalini... 173
Nedim Uzsoy/Göllerde Bu Dem Bir Kamış Olmak 185
M. Ragıp Karcı/Türkü Dinlerken Ahmet Haşim’i Konuşmak 189
Necati Mert/Ahmet Hâşim Hakkında 191
Ahmet Murat/Şahsileşirken Sosyalleşen 193
Osman Özbahçe/Hâşim’in Modern Şiire Katkısı 196
Canan Sevinç/Bir “Garip” Poetik Halef Selef Hikâyesi: Ahmet Haşim ve Orhan Veli... 225
Âtıf Bedir/Tanpınar’a Göre Haşim: ‘Hayretin Sırrını Bilen Adam’ 237
Alâattin Karaca/Akraba Şairler Ahmet Haşim, İlhan Berk, İkinci Yeni 242
Ömer Yalçınova/Yeniyle Eskinin Bitmek Tükenmek Bilmeyen Kavgası... 247
Bahtiyar Aslan/Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Dargınlığı 254
Şerife Çağın/Nurullah Ataç’ın Gözünden “Üstad” Ahmet Haşim 261
A. Cüneyt Issı/Ahmet Haşim Şiiri: Kırışık Olan’ın Estetiği 279
Mehmet Aycı/Görülür 289

II.           BÖLÜM: SORUŞTURMA (291-350)
İkinci bölüm “Soruşturma” Beşir Ayvazoğlu söyleşisiyle başlıyor. Ardından 17 şair, yazar ve akademisyenin görüş ve değerlendirmeleri sıralanıyor.

İbrahim Demirci/Beşir Ayvazoğlu ile Söyleşi 291
Orhan Okay/“Şaf Şiir Tarzında Yazmayı, Henüz Adını Vermeden... 298
Hüsrev Hatemi/“Ahmet Hâşim’in Nesri Yüksekse de, Şiiri Çok Yüksektir.” 302
İnci Enginün/“Şiirini Okurken Gülemezsiniz En Fazla Tebessüm Edersiniz. Fakat... 304
D. Mehmet Doğan/“Her Daim Yenidir, Yani Her Daim Şiirdir.” 307
Handan İnci/“Saf Şiirin Ömrü, Yazıldığı Dilin Yeryüzündeki Yaşama Süresi Kadar... 309
Şaban Sağlık/Şairlerin En Garibi 311
Hicabi Kırlangıç/“Ahmet Haşim’in Beni, Yahya Kemal’in Beninden Daha Sahicidir.” 318
Kemal Özmen/“Haşim’i İçinde Yaşadığı ve Tanığı Olduğu Büyük Tarihsel Kırılma... 321
Erdoğan Erbay/“Bence, Haşim’in Şiiri, İnsanın Tek Başına Yüklendiği Hüznün... 324
Hakan Şarkdemir/“Hâşim’in Şiiri Bütünüyle Patetik Olanın Evreninde... 330
Ali K. Metin/“Hem Haşim, Hem Yahya Kemal Plastik Şairlerdir.” 334
Zeynep Arkan/“Hâşim’in İç Dünyasının Zengin İmgeleri ile Kurduğu Şiirde... 336
Atakan Yavuz/“Acaba Hâşim’in Şiiri mi Eskidi Yoksa Bizim Dünyaya Bakışımız mı... 338
Murat Soyak/“Hüzün Makamında Gizemli Hayaller Peşindedir.” 341
İsmail Özmel/“Şiirin Yeri Başka, Nesrin Yeri Başka.” 344
Süreyya Berfe/Ahmet Haşim Denince… 346
Mehmet Kahraman/“Onu Bir Edebî Akıma Bağlamaya Çalışmanın Anlamı Yoktur.” 347

III.         BÖLÜM: AHMET HAŞİM İÇİN ŞİİRLER/YAZILAR (351-374)
Üçüncü Bölüm: Ahmet Haşim için Şiirler Yazılar’da eski yeni 14 metin yer alıyor.

Sezai Karakoç’tan     351
Necip Fazıl/Sayıklama 353
M. Fuad Köprülü/Nisyân 354
Salâh Birsel/Göl Saatleri 355
Hakan Şarkdemir/İndeks VI: Ne Keramet Ne Vahiy 356
Yasin Koç/Haşim’le Son Çarşamba 358
Hayriye Ünal/Avcıya 360
Sait Maden/Ahmet Haşim 361
Hüseyin Atlansoy/ Bir Zabitin Harp Hatıraları 362
İsmail Özmel/Aynı Kaderin Şairleri Haşim ve Tanpınar 363
Mina Urgan/Ahmet Haşim 364
Nurullah Ata (Ataç)/Ahmed Hâşim 366
Fevzi Lütfü (Karaosmanoğlu/Son Şöhretler (…) Ahmet Haşim 369
Ebubekir Eroğlu/Ahmet Haşim İçin 374

IV.         BÖLÜM: YAZISI VE YANKISI (375-558)
Yazısı ve Yankısı” başlıklı dördüncü bölümde 28 yazarın kaleminden Ahmet Haşim’in düzyazıları, eleştirileri, gezi yazıları, denemeleri, mektupları üstüne tanıtım ve değerlendirmeler karşımıza çıkıyor.

İdris Ekinci/Bir Muharrir Olarak Ahmet Hâşim 375
Hayriye Ünal/Eleştirmen Haşim 384
Muhsin Bostan/Bir Nesir Yazarı Olarak Ahmet Hâşim 390
Mustafa Uçurum/Nazım ile Nesir Arasında Ahmet Hâşim’in Dünyası 395
Arif Ay/Ahmet Haşim’in Şehirleri 398
Kâmil Yeşil/“Müslüman Saati” Ne Demek 412
İrfan Çevik/Haşim’in İki Vurgusu 418
Duygu Güles K./Hâşim’in Heykelleri 422
İhsan Kabil/Ahmet Hâşim’in Yazılarında Sinema 428
Tarık Deniz/Altın Sarısı Donuk Maskeli Bir Facia Aktörünün Harikulâdelikler Avı... 430
Hatice Bildirici/Ahmet Haşim ve Mitoloji 435
Dursun Ali Tökel/Divan Şiirine Değinileriyle Ahmet Haşim 444
Manolya Gürocak/Mizah ve Haşim’in Azat Yuvası Gözleri 450
Murat Soyak/Yedi Meşale ve Ahmet Haşim 456
Fahrettin Arslan/Ahmet Haşim ve “Maruf” Fransız Romancısı 462
Fatih Özkafa/Yolu Medreseye Düşmüş Galatasaraylı 466
İshak Yetiş/Ahmet Haşim’in Mektupları 474
Cemal Şakar/Bir Güneş Çocuğunun İstanbul’u 480
Abdullah Harmancı/Ahmet Haşim’in Tek Öyküsü: “Son Yadigâr” Üzerine… 484
Fikri Özçelikçi/Bir Şair Cümlesinin İhya Ettiği Mekân: Gurabahâne-i Laklakan 493
Akif Kuruçay/Hâşim’in Mezarında-Düşünceler 497
Beyza Nur Demirci/Turuncu Kayık’ta Bir Ruh: Ahmet Haşim 504
Koray Üstün/Yakup Kadri’nin Kaleminden Ahmet Haşim’i Okumak 507
Ali Sali/“Yakup Kadri’nin Haşim’e Bakışı Çok Acımasızdır” 517
İsmail Karakurt/Günlerin Köpüğü 1001 522
Yusuf Turan Günaydın/Hatırat Kitaplarında Ahmet Hâşim 539
Erdoğan Mura/Ders Kitaplarında Ahmet Haşim 543
İbrahim Demirci/Ahmet Haşim’in Yazılarına Dair Birkaç Not 551

V.           BÖLÜM: SEÇİLMİŞ METİNLER (559-588)
“Seçilmiş Metinler” başlıklı beşinci bölümde Ahmet Haşim’in şimdiye dek pek görülmemiş yahut görmezden gelinmiş 21 metni yer alıyor.

Halide Edib Hanımefendi’ye/559 • Paris’i Görmüş Zat/560 • Seferber “Kelime”ler/562
Muhâlefet/564 • 19/565 • Türk Edebiyatında Mevcut Temâyüller/566 • Hiddetli
Kalpak/576 • Aşk ve Kıyafet/578 • Otomobiller/579 • İlim/580 • Münekkit/580
Hayâl Kurbanı/581 • Üstad/582 • Mucib-i Şeref Olmayan İki Müşâhede/583 • Acayip
Şeyler/584 • Horoz/584 • Sür’at/585 • Eğer Mantık Olsaydı/585 •  Kirpi ve Tilki/586
Yaratmak/586 • Milletleri Sevmek ve Beğenmek/587

VI.         BÖLÜM: KAYNAKÇA (589-618)
Alltıncı Bölüm Kaynakça’da Yazılar, Kitaplar, Bölümler, Özel Sayılar, Eserleri, İthaf ve Nazire Şiirler; Röportaj, Soruşturma ve Anketler ile Tezler sıralanmış.

Yusuf Turan Günaydın – Selma Günaydın/Ahmet Haşim Bibliyografyası 589
A. Yazılar/591 • B. Kitaplar/609 • C. Kitaplarda Bölümler/610 • D. Özel Sayı/616
E. Eserleri/616 F. İthaf ve Nazire Şiirler/617 • G. Röportajlar, Soruşturma ve
Anketler/617 • H.Tezler/618

VII. BÖLÜM: ALBÜM (619-636)     619
Yedinci Bölüm: Albüm’de Ahmet Haşim’e ilişkin bazıları ilk kez yayımlanan 19 fotoğraf ve resim yer alıyor.

Kaynakça:
Konur Sok. 39 / 1 Ankara
0 312 419 69 13-14


YORUMLAR

BLOGGER

$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0$sn=0

Kitap Önerisi

Doğan Kardeş Seçme Şiirler Setini Okudunuz mu?

Türk şiirinin gençler için özel olarak seçilmiş en güzel örnekleri Yapı Kredi Yayınları “Seçme Şiirler” dizisinde: Doğan Kardeş Seçme...

Ad

1 Mayıs Şiirleri,2,10 Kasım Şiirleri,6,15 Temmuz Şiirleri,1,19 Mayıs Şiirleri,4,2 Temmuz Sivas Katliamı Şiirleri,4,24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri,3,a. kadir,4,abdurrahim karakoç,2,adnan yücel,6,afşar timuçin,1,ahmed arif,6,ahmet erhan,3,ahmet günbaş,1,ahmet haşim,1,ahmet muhip dıranas,1,ahmet necdet,1,ahmet oktay,1,ahmet selçuk ilkan,1,ahmet telli,2,alfonsina storni,1,ali rıza ertan,3,alper meşe,1,Ankara Şiirleri,2,Anne Şiirleri,10,arif nihat asya,1,arkadaş z. özger,10,asım gönen,1,aşık seyit nesimi,2,aşık veysel,4,Aşk Şiirleri,38,ataol behramoğlu,6,Atatürk Şiirleri,7,attila ilhan,13,aziz nesin,4,Babalar Günü Şiirleri,1,bahattin karakoç,1,bahtiyar vahapzade,1,baki,2,Barış Şiirleri,2,bayburtlu zihni,1,bedirhan gökçe,1,bedri rahmi eyüboğlu,7,behçet aysan,5,behçet kemal çağlar,1,behçet necatigil,7,bejan matur,1,bertolt brecht,1,bestelenen şiirler,28,betül dünder,1,birhan keskin,1,biyografi,12,bülent ecevit,1,bülent tekin,1,cahit külebi,14,cahit sıtkı tarancı,2,cahit zarifoğlu,1,can yücel,9,celal sahir erozon,1,cemal safi,1,cemal süreya,8,cengiz aytmatov,1,cevat çapan,1,cevdet kudret,1,ceyhun atuf kansu,3,Çanakkale Savaşı Şiirleri,1,Çocuk Şiirleri,8,didem madak,2,ece ayhan,3,edebiyat dergileri,28,edebiyat haberleri,111,edgar allan poe,2,edip cansever,4,editörün seçimi,12,Emek Şiirleri,11,enis batur,1,enver gökçe,2,ercişli emrah,2,erdal öz,1,ernosto che guevara,1,esat selışık,1,etkinlik,25,fatih akça,1,fazıl hüsnü dağlarca,6,federico garcia lorca,1,fuzuli,1,gonca özmen,1,gülten akın,4,hacı bektaş veli,1,hacı gürhan,1,halil soyuer,1,halim yağcıoğlu,1,halim yazıcı,1,Hapishane Mahpusluk Şiirleri,4,harun özmen,1,hasan bayrı,1,hasan hüseyin korkmazgil,3,hasan kaplani,1,hatice kundakçı,1,Hayat Yaşam Şiirleri,6,haydar ergülen,3,hikmet okuyar,1,hilmi yavuz,2,hüseyin haydar,3,ilhan berk,2,irfan güven,1,ismail biçer,1,ismet özel,2,İstanbul Şiirleri,3,James Oppenheım,1,jorge luis borges,1,kadir aydemir,1,kahraman tazeoğlu,1,karacaoğlan,3,kemal sayar,1,kenan yücel,2,kitap,39,konstantin mihailoviç simonov,1,köşelerde şiir,37,küçük iskender,7,lale müldür,1,Listeler,10,louis aragon,1,m. nihat malkoç,1,m. sunullah arısoy,1,mateya matevski,1,mehmet akif ersoy,2,melih cevdet anday,4,metin altıok,5,metin cengiz,1,metin eloğlu,1,mihrî hatun,4,murat ince,1,murathan mungan,2,muzaffer tayyip uslu,2,müesser yeniay,2,nazım hikmet,26,necati cumalı,1,necip fazıl,4,nedim,1,nevzat çelik,2,neyzen tevfik,2,nihat behram,1,oktay rıfat,1,orhan seyfi orhon,1,orhan veli kanık,9,Ölüm Şiirleri,1,ömer hayyam,1,ömer turan,6,özdemir asaf,3,özdemir ince,1,Özgürlük Şiirleri,3,pablo neruda,5,paul eluard,1,pir sultan abdal,2,refik durbaş,2,rıfat ılgaz,2,rıza tevfik bölükbaşı,1,röportaj,8,ruhi su,2,rüştü onur,1,sabahattin ali,13,sadık doğan,11,sait maden,2,selahattin yolgiden,1,sennur sezer,4,serkan engin,1,seval esaslı,1,sezai karakoç,2,sina akyol,1,Sponsorlu,12,stepan sçipaçyov,1,sylvia plath,1,şiir yarışmaları,92,şiirler,156,şükrü erbaş,3,tuğrul tanyol,1,turgay fişekçi,1,turgut uyar,7,Ulus Yurt Vatan Şiirleri,3,Umut Şiirleri,11,ülkü tamer,2,ümit yaşar oğuzcan,4,vahittin bozgeyik,1,vedat türkali,1,victor hugo,1,video belgesel,18,video edebiyat,8,video şiirler,21,Wallace Stevens,1,william shakespeare,1,yahya kemal beyatlı,1,yalçın ergir,1,yaşar nabi nayır,5,yaşar nezihe bükülmez,1,yılmaz erdoğan,1,yılmaz güney,1,yılmaz odabaşı,2,yunus emre,9,yunus nadi,2,yusuf hayaloğlu,2,
ltr
item
Mazeretim Şiirdir: Hece Dergisi 2017 OCAK SAYISINDA Ahmet Haşim Özel Sayısı
Hece Dergisi 2017 OCAK SAYISINDA Ahmet Haşim Özel Sayısı
Hece Dergisi 2017 OCAK SAYISINDA Ahmet Haşim Özel Sayısı, 2017 Ocak özel sayısının adı Türk Şiirinin Yıldızlarından Ahmet Haşim
https://2.bp.blogspot.com/-RchiGRzWINM/WIu49_lkHoI/AAAAAAAAHpk/CWrTIc_1TRA0-50ihgRNhSgkgxy387EBQCLcB/s1600/Ahmet_Hasim.png
https://2.bp.blogspot.com/-RchiGRzWINM/WIu49_lkHoI/AAAAAAAAHpk/CWrTIc_1TRA0-50ihgRNhSgkgxy387EBQCLcB/s72-c/Ahmet_Hasim.png
Mazeretim Şiirdir
https://www.mazeretimsiirdir.com/2017/01/hece-dergisi-2017-de-ahmet-hasim.html
https://www.mazeretimsiirdir.com/
https://www.mazeretimsiirdir.com/
https://www.mazeretimsiirdir.com/2017/01/hece-dergisi-2017-de-ahmet-hasim.html
true
283691607085523033
UTF-8
Tüm Yazılar Yüklendi Herhangi bir içerik bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamını Oku Cevap Cevabı İptal Et Sil Yazar Ana Sayfa SAYFALAR YAZILAR Hepsini Gör BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR KATEGORİ ARŞİV ARA TÜM GÖNDERİLER İçerik Bulunamadı. Ana Sayfa Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Ocak Şubat Mart Nisan May Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Şu anda 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha önce Takipçiler Takip Et BU PREMIUM İÇERİĞİ KİLİTLENİR ADIM 1: Bir Sosyal Ağda Paylaş ADIM 2: Sosyal Ağınızda ki Bağlantıyı Tıklayın Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panonuza kopyalanmıştır. Kodları / metinleri kopyalayamıyor, kopyalamak için lütfen [CTRL] + [C] tuşlarına (veya Mac ile CMD + C'ye) basınız İçerik tablosu