Şiirden Dergisi'nin Dosya Konusu Gülten Akın Şiiri

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı: 33 Ocak-Şubat 2016 Sayısı Dosya Konusu: Şiir Belleği/ Gülten Akın Şiiri

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı: 33 Ocak-Şubat 2016 Sayısı Dosya Konusu: Şiir Belleği/ Gülten Akın Şiiri

ŞİİRDEN DERGİSİ SAYI 33
İki Aylık Şiir Dergisi 12 TL
Ocak-Şubat 2016 Yıl: 6/ Sayı 33
ISSN: 1309 - 9086
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Yayıncı Sertifika No: 22917
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müd.: Şiirden Yayıncılık (Metin Cengiz)
Editörler Kurulu: Celal Soycan, Sina Akyol, Metin Cengiz, Yavuz Özdem, Müesser Yeniay, Onur Akyıl, Kader Sevinç
Görevler: Yazı: C. Soycan/Şiir: S. Akyol /Edebiyat Haberleri: Yavuz Özdem/ Uluslararası ilişkiler: Müesser Yeniay

Grafik Uygulama ve İç Tasarım:
Şiirden Yayıncılık
Kapak: Murat Akı

Baskı: Kenan Ofset- Hamit Işık Maltepe Mah. Davutpaşa Cad. İpek İş Merkezi, No:20, Kat 3 Topkapı/ Zeytinburnu-İstanbul
Tel: +90212 613 3120
Matbaa Sertifika No:12641
Şiirden Yayıncılık İrtibat:E-Posta: siirdendergi@gmail.com
Telefon: 0537 251 29 31
Adres: Yeni Mah. Harmanlık S. No:8/B1
Yakacık/Kartal-İstanbul
Hesap Bilgileri: Metin Cengiz, YKB,
IBAN: TR420006701000000067716885
Posta çeki Hesap No: 5814614
Yurtiçi abonelik: 70 TL;
Kurumlara: 110 TL
Yurtdışı abonelik: 60 Euro
Dağıtım: Say Dağıtım
Tel.: 0212 512 2158 - 528 1754
Faks: 0212 512 50 80 

EDİTÖRDEN
Ülkemizde en kolay gibi gözüken edebi tarz kuşkusuz eleştiridir. Okumadan ön yargılarla yazarı üzerinden eseri "üç beş sayfa okudum, elimden attım." sözleriyle yargılayanlar, dizeleri metnin derin yapısına inmeden açıklayarak eleştiri yaptığını sananlar, halen dergilerde yoğun olarak görülebiliyor. Lise edebiyat öğretmeni bilgisiyle şiir hakkında dilbilgisi kurallarından kalkılarak hüküm verilebiliyor. (Riffaterre dilbilgisinden estetik kurala sıçrama tehlikesini uyaralı çok oluyor halbuki) İnsanla, gerçeklikle ilgili bir karşılık üretmediği halde salt parlak olduğu için yazılan övgüye mazhar olabiliyor. Ya da tam tersi, şablonlaşmış sözlerin yeniden üretimi bir kıstas olabiliyor. Bunların artık eleştiriye dahil olmadığını söyleyenlere ise gizli bir husumet geliştiriliyor elbette. Bunlar eleştiri bilgisinin ne kadar gelişirse gelişsin dar bir çevrede kaldığının, şiir çevresinde etkin olamadığının göstergesi. Oysa şiiri örgütleyen "şiir düşüncesini" şiirin bütününü temel alarak belirtmek üzere bir dizi yazı yazıldı, kitap yayımlandı. Şiir eleştirisinde derin okuma (semiyotik okuma/ anlam bilimi) ve şiirin yapısını çözümleyebilecek bir anlamayı gerektiren eleştiri biçimleri bize de artık yabancı değil. Gerek şiirin içindeki insana özgü içerikleri açımlayan göstergebilim kuramları, gerek şiirin bu içeriklerini gerçekleştiren yapısını sergileyen çözümleme eksenli yapısökümcülük üstüne çeviri ve telif yazılar yazıldı, kitaplar yayımlandı. Biz bu konularda yazmayı sürdüreceğiz, tartışacağız. Derginin bu sayısını bu konuya ayırdık, şiir üstüne yazan şairlerimize sorduk. 

Bu sayının "Şiir Belleği"nin konuk şairi Gülten Akın. 1. dosya ise "Şiir Eleştirisinde Kriterler". 

Gelecek sayının konusu ise "Şiir Odağında: Yazınsal Söylem ve İşlevi"

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı: 33 Ocak-Şubat 2016 

İçindekiler:
 • Samos Şarkıları ya da Heykellerin Gülücüğü Michel Menache
 • Sınırsız Yetki, Efsun Liana Sakelliou
 • 3. Kunwar Ravindra
 • Şeylerin ve Diğer Şeylerin Şiiri, Kuş Oumar Farouk Sesay
 • Rüya, Bana Niye Öyle Bakıyorsunuz Gjeke Marinaj
 • Dilediğim Dünya Mihai Firica
 • ... Simona Toma
 • Çare, Mantık, Yüreğin Diğer Biçimi Fayad Ashraf
 • Bu Bir Şey Değil Bhavna Mishra
"Dosya I", Şiir Eleştirisinde Kriterler
 • Şaire Göre Değişir Doğan Hızlan
 • ... Hilmi Yavuz
 • Şiir Düşüncesi, Şiirde Esin, Altmetin, Tasarım ve Dil Veysel Çolak
 • Şairin Eleştirmenliği Metin Celâl
 • "Ah Be Çocuk" Şiiri, "Zarf ile Mektup" Şiiri Sina Akyol
 • Hayal, Şair Oya Uysal
 • Gazabının Azabına Mahkum... Hayri K. Yetik
 • İçbükey Bir Aynadan Yusuf Alper
 • Kırık Çan Aytekin Karaçoban
 • Şiirler I, II, III, IV Mustafa Köz
 • Haziran Eprimeleri İrfan Yıldız
 • Gece Dürbünü/Necatigil'in Unutulmuş Adisyonu küçük İskender
 • Regl, Mezbaha Müesser Yeniay
 • Çıkmaz Sokak, Sıkıntı Fatoş Avcısoyu Ruso
 • "Sokak Yazıları", Yazar-İşlev, İşlev-Yazar Celal Soycan/Metin Cengiz
 • Şiir Kitapları Arasında/Neşe Yaşın, Birhan Keskin
 • Şeref Bilsel, Onur Akyıl Metin Cengiz
"Dosya II", Şiir Belleği/ Gülten Akın Şiiri
 • Gülten Akın Şiirinde Anlam, Biçem, Metinlerarası İlişkiler ve Dişil Söylem Üzerine Müesser Yeniay
 • "İnsan Sorumluluktur" Gülten Akın Şiirinde Varlık Eşiği, Varoluşsal Sorumluluk Kavramı ile Gülten Akın'ı Okumak Özgün Ergen
 • Gülten Akın: Beni Sorarsan Kış İşte Anıl Cihan
 • Edebiyat Dünyasından Mesafenin Tanımı Sejla Rebronja
 • "Özel Dosya" Çağdaş Amerikan Şiirine Kısa Bir Bakış Yeliz Altunel
 • Göldedir Mehmet Türel
 • Yol Şimdi İz İz İlknur Güneylioğlu

Yorumlar

Bu İçeriğe YORUMLARINIZLA katkı sağlamak istemez misiniz?

Translate

Arşiv