Halil Soyuer 2016 Şiir Yarışması Şartnamesi

ŞAİR HALİL SOYUER ÖDÜLLÜ ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ŞAİR HALİL SOYUER ÖDÜLLÜ ŞİİR YARIŞMASI

A) KONUSU: Yarışmamızda konu ve ölçü sınırlaması yoktur.
B) TÜRÜ: Şiir Yazma Yarışması

C) AMACI: 

Havran'ın büyük bir kültürel değeri olan Şair Halil Soyuer'i anmak ve genç kuşaklara tanıtmak amacıyla Halil Soyuer anısına şiir yarışması düzenlemek, yarışma sonucunda şiir dosyası oluşturularak zaman içinde bu dosyanın kitaplaştırılması ve Türk şiirine, Türk edebiyatına kazandırılması, Türkçemize ve Türk diline hizmet etmek.

D) KAPSAM: 

Yarışma 16 (on altı) yaş üzeri herkese açıktır. Katılımcılar için herhangi bir şehir veya bölge sınırlaması yoktur. Yurt içi ve yurt dışından katılımlar mümkündür. Seçici kurul üyeleri ve üyelerin yakınları yarışmaya katılamaz.

E) YERİ: Belediye Basın Yayın Bürosu Havran / BALIKESİR)

F) KATILIM ŞARTLARI

1. Her yarışmacı, yarışmaya en çok üç ( 3 ) şiirle katılabilir. Biçim ve konu yönünden herhangi bir sınırlama yoktur. Daha önce herhangi bir yarışmadan derece almış şiirlerle başvuru yapılamaz.
2. Yarışmaya rumuz ile katılınacaktır. Rumuz şiirin ilk sayfasında sol üst köşeye yazılacak, yarışmaya katılan kişinin T.C Kimlik no, kimlik ve adres bilgileri, telefonu, email adresi, eser(ler)in adı yazılıp zarfın içerisine konulacak, zarfın üzerine sadece rumuz yazılacaktır. Yarışmaya mail ile katılacak yarışmacılar havranhalilsoyuersiir@gmail.com adresine iki sayfa halinde şiirlerini gönderecekler, ilk sayfada şiir(ler) ve rumuz, ikinci sayfada kimlik bilgileri bulunacaktır.
3. Şiirler bilgisayarla word formatında A4 kâğıda, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto'yla ya da okunaklı el yazısıyla A4 kâğıda yazılmış olmalıdır.
4. Yarışmaya katılan şiirler eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde yarışmayı düzenleyen kuruluş tarafından bir kitapta toplanabilir, dergi, gazete veya web sayfasında yayımlayabilir.
5. Yarışmaya katılan eserler üzerinde seçici kurul tarafından dilbilgisine ilişkin düzenleme yapılabilir.
6. Yarışmaya katılan eserler jüri üyelerinin takdir edeceği puanların aritmetik ortalaması ile belirlenecektir.
7. Yarışmaya şiir gönderen şairler bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

G) YARIŞMADA DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK ŞİİRLER

• Temel insani ve ahlaki değerlerle örtüşmeyen şiirler,
• Daha önce herhangi bir yarışmada derece almış şiirler,
• Yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen şiirler,
• Çok sayıda yazım hatası içeren şiirler,
• Başvuru tarihinden sonra teslim edilen şiirler,
• T.C. Anayasası'na aykırılık teşkil eden şiirler seçici kurul tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

H) ESERLERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ

Eserler 5 Ocak 2016 tarihine kadar Balıkesir/Havran Belediyesi'ne elden veya kargo, posta yoluyla teslim edilecektir. Bunun yanında bu yarışma için özel olarak kullanılacak olan havranhalilsoyuersiir@gmail.com email adresine de şiirler gönderilebilecektir. Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

I) SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Yrd. Doç. Dr. Sadettin KOÇ: Emekli Öğretim Üyesi - Yazar - Şair
Tayfun Hakan KAĞAN: Türkçe Öğretmeni - Kazdağı Şairleri Sözcüsü - Şair
Akın Oktay AKKAYA: Emekli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni - Şair
Ali UYGUN: Emekli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni - Şair
Ümran ÖZTÜRK: Gazeteci - Şair
Zeki KAYMAKÇI: Radyo Programı Yapımcısı - Şair
Erol DUYGUN: Gazeteci - Şair

İ) ŞİİRLERİN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PUAN DEĞERİ

Şiirin Özgünlüğü 20 Puan
Şiirin imge ve çağrışım değeri 20 Puan
Şiirin ahenk değeri 20 Puan
Temanın bütünlüğü 10 Puan
Seçilen sözcüklerin uygunluğu 10 Puan
Türkçenin etkin kullanılabilmesi 10 Puan
Şiirin isminin içeriğiyle uyumu 5 Puan
Yazım kurallarının doğru kullanımı 5 Puan…
TOPLAM 100 PUAN

J) DEĞERLENDİRMENİN İLAN TARİHİ: 12 Ocak 2016

K) ÖDÜLLER:
Para ödülü, plaketler.
Birincilik Ödülleri:750 TL + Plaket
İkincilik Ödülleri: 500 TL + Plaket
Üçüncülük Ödülleri: 300 TL + Plaket
Özendirme Ödülü: 200 TL Plaket

L) ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ: Ödül töreni 16 Ocak 2016 Cumartesi Halil Soyuer'i Anma Günü etkinliklerinde Havran Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

HAVRAN BELEDİYESİ ve KAZDAĞI ŞAİRLERİ
ŞAİR HALİL SOYUER ÖDÜLLÜ ŞİİR YAZMA YARIŞMASI
KATILIM DİLEKÇESİ

Havran Belediyesi ve Kazdağı Şairleri tarafından düzenlenen Halil SOYUER Şiir Yarışmasına değerlendirilmek üzere gönderdiğim …………………………… rumuzunu taşıyan erser(ler) bütünüyle kendime aittir.
Halil Soyuer Şiir Yarışması Şartname hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim. …/…/2016
Adı ve Soyadı….:
Doğum Tarihi……:
Doğum Yeri……..:
TC Kimlik No……:
Adresi……………:
Tel ………………:
E-Posta…………:
İmza……….…….:

Kaynak: Tayfun Hakan KAĞAN
Kazdağı Şairleri Grubu Sözcüsü
Yarışma Jüri Üyesi

Yorumlar

Bu İçeriğe YORUMLARINIZLA katkı sağlamak istemez misiniz?

Translate

Arşiv