Âşık Veysel Anısına Düzenlenen Halk Ozanları Şiir Yarışması

HACI BEKTAŞ VELİ KÜLTÜR DERNEĞİNCE 22-23 HAZİRAN GÜNLERİNDE YAPILACAK OLAN 4.HALK OZANLARI HACIBEKTAŞ BULUŞMASI ÇERÇEVESİNDE ÂŞIK VEYSEL ANISINA DÜZENLENEN HALK OZANLARI ŞİİR YARIŞMASI
Âşık Veysel Anısına Düzenlenen Halk Ozanları Şiir Yarışması

YARIŞMA KONULARI
 1. Laik çağdaş bilimden yana olan duygu ve düşüncelerimizi, halkçı bir yorumla, sevgi hoşgörü, barış ve kardeşlik duyguları ile de bütünleştirerek Aşık Veysel çizgisi içerisinde dile getirebilme;
 2. Farklılıklarımızı zenginliğimiz bilip, ayrımcılık yapmadan kültürler ve de inançlar arası  karşılıklı saygı ve sevgi duygularını öne çıkarabilme;
 3. Daha çok özgürlük ve de daha çok demokrasi çabalarına katkı sunabilme;
 4. Cumhuriyet ve de kazanmalarını, Anadolu insanının yaşam biçimi ve inancı ile birlikte ele alıp, Hacı Bektaş Veli, Atatürk, Aşık Veysel düşüncesi ile de harmanlayarak topluma sunabilme.

AMAÇ
Bu yarışma 1973 yılında Hakk’a yürümesinin 40. yılı vesilesiyle Aşık Veysel’in anısına adanmıştır. Yukarıda belirtilen yarışma konusuna uygun olarak yeni ve de kalıcı şiir ve deyişlerin ortaya çıkarılması: birlik ve beraberlik duygularını geliştirme, çağdaş hayata, barışa ve kardeşliğe; sevgi ve de hoşgörüye, demokrasi ve laik anlayışa, ulusal değerlere sahip çıkabilme bilinci kazandırmak yarışmanın amacıdır.
KAPSAM
1. Halk şiri dalında yapılacaktır.
Bu yarışmaya: halk şiiri tarzında şiir yazan bütün âşık ve halk ozanlar katılabilecektir. Yarışmaya katılacak âşık ve ozanların halk şairi olarak bilinir olması ve de o gelenekten gelmeleri gereklidir. Serbest tarzda şiir yazan ve şair olarak tanınanların şiirleri yarışma dışı sayılır.
Yarışmaya 18 yaş üstü ozanlar katılır.
KATILMA ŞARTLARI
 1. Her âşık yarışmaya en fazla 3(üç) şiirle katılabilir.
 2. Şiirler: A4 kağıdın ön yüzüne el yazısı, daktilo veya bilgisayar çıktısı olarak yazılmalıdır.
 3. Şiirler: semai, koşma veya divan tarzında olacaktır.
 4. Şiirler: en az 5, en çok 12 dörtlük olacaktır.
 5. Şiirin bulunduğu kağıda âşığın adı, adresi yazılmayacak. Beş harften meydana gelen bir rumuz yazılacaktır.
 6. Yarışmacı bir sayfayı geçmeyen biyografilerini yazarak, altına ad-soyad, telefon, faks ve varsa e-maillerini de koyarak bu sayfanın altını imzalayarak ayrı bir zarfa yerleştirecek. Zarfın üzerine sadece rumuz yazılarak “biyografi” ifadesi konarak zarfın ağzını kapatacaktır.
 7. Şiirdeki mahlas kısmı …….(boş) bırakılacaktır.
 8. Yedi nüsha çoğaltılmış şiirler, ayrı bir zarfa konacak. Bu zarfın üstüne rumuz yazılacak ve “şiirler” ifadesi konup, zarfın ağzı kapatılacaktır.
 9. İçinde biyografinin ve adresin bulunduğu zarf ile şiirlerin bulunduğu zarf, ikisi birlikte daha büyük başka bir zarfın içerisine konarak postaya, APS’ye veya kargoya verilecektir.
 10. Gönderilecek olan ve şiirler ile biyografinin bulunduğu zarf; “Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği / Çarşı İçi. Velbert Caddesi. Hacı Bektaş / NEVŞEHİR” adresine APS, Kargo veya garantili posta ile gönderilecektir.
 11. Alıntı eser olduğu anlaşılan çalışmalar, yarışma dışı bırakılır…

TARİH
Şiirlerin son gönderme tarihi 20 Mayıs  2013 günüdür. Bu tarihten sonra postaya verilen şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmeler 7 Haziran 2013 tarihine kadar sonlandırılacak, yarışmada derece alan ve mansiyon kazananlar kamuoyuna internet ve basın kanalıyla duyurulacaktır.
ÖDÜLLER
Değerlendirme sonunda;
Birinci, İkinci, Üçüncü olanlar tespit edilecek, ayrıca üç de mansiyon verilecektir.
Derece kazananlar ile mansiyona lâyık görülenler; miktarı daha sonra ilân edilecek para ödülü, plaket ve başarı belgesi verilecektir.
DAVET
Birinci, ikinci, üçüncü olanlar ile mansiyon kazananlar 22-23 Haziran 2013 tarihleri içinde yapılacak olan halk ozanları buluşması etkinliğine davet edilecek, şenlik programlarına alınacaktır. Program içerisinde düzenlenen törenle ödülleri kendilerine elden verilecektir.
 JÜRİ ÜYELERi
-Prof. Dr. Hayrettin İVGİN (eğitimci yazar)
-Doç. Dr. Gıyasettin AYTAŞ (Gazi Üni. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Arşt. Merk. müdür yardımcısı)
-Piri ER
-Dr. Metin TURAN (Araştırmacı Yazar)
-Ayten KAPLAN (Hacettepe üni. Ankara devlet konsevatuarı)

KABUL ŞARTI
Yarışmaya katılanlar: bu şartnâmedeki hükümleri aynen kabul etmiş sayılır.
İRTİBAT
Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği - Çarşı İçi Velbert Caddesi Hacıbektaş / NEVŞEHİR
Tel: 0 384 441 21 79
GSM: 0533 342 90 13
0505 719 27 59
E- Posta: hacibektas@hacibektasdernegi.com

Kaynak:www.hacibektasdernegi.com

Yorumlar

Bu İçeriğe YORUMLARINIZLA katkı sağlamak istemez misiniz?

Translate

Arşiv