• OCAK

  9 Ocak
  *Halide Edip Adıvar’ın Ölümü (1964)
  13 Ocak
  *Sabahattin Eyüpoğlu’nun Ölümü (1973)
  14 Ocak
  *Mehmet Emin Yurdakul’un Ölümü (1944)
  15 Ocak
  *NazımHikmet’in Doğumu (1902)
  28 Ocak
  *NeyzenTevfik’in Doğumu (1879)
  29 Ocak
  *Ziya Osman Saba’nın Ölümü (1957)
  *ÖzdemirAsaf’ın Ölümü (1981)

  ŞUBAT

  13 Şubat
  *Cenap Şahabettin’in Ölümü (1934)
  18 Şubat
  *Mehmet H. Doğan’ın Ölümü (2008)
  23 Şubat
  *Halit Fahri Ozansoy’un Ölümü (1971)
  24 Şubat
  *Ömer Bedrettin Uşaklı’nın Ölümü (1946)
  26 Şubat
  *Hasan Ali Yücel’in Ölümü (1961)
  *Hasan Hüseyin’in Ölümü (1984)
  *Tarık Buğra’nın Ölümü (1994)

  MART

  1 Mart
  *A. Kadir’in Ölümü (1985)
  6 Mart
  *Ömer Seyfettin’in Ölümü (1920)
  *Kemalettin Kamu’nun Ölümü (1948)
  8 Mart
  *Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Ölümü (1944)
  9 Mart
  *Salah Birsel’in Ölümü (1999)
  11 Mart
  *Yusuf Ziya Ortaç’ın Ölümü (1967)
  15 Mart
  *YaşarNabi Nayır’ın Ölümü (1981)
  17 Mart
  *Ceyhun Atuf Kansu’nun Ölümü (1978)
  20 Mart
  *Falih Rıfkı Atay’ın Ölümü (1971)
  21 Mart
  *Dünya Şiir Günü
  *AşıkVeysel’in Ölümü (1973)
  27 Mart
  *Halit Ziya Uşaklıgil’in Ölümü (1945)

  NİSAN

  1 Nisan
  *Orhan Murat Arıburnu’nun Ölümü (1989)
  2 Nisan
  *SabahattinAli’nin Ölümü (1948)
  12 Nisan
  *Abdülhak Hamit Tarhan’ın Ölümü (1937)
  18 Nisan
  *Oktay Rıfat’ın Ölümü (1988)
  19 Nisan
  *Sabahattin Kudret Aksal’ın Ölümü (1993)
  21 Nisan
  *Kemal Tahir’in Ölümü (1973)

  MAYIS

  3 Mayıs
  *Abdülhak Şinasi Hisar’ın Ölümü (1963)
  6 Mayıs
  *Erdal Öz’ün Ölümü (2006)
  7 Mayıs
  *Haldun Taner’in Ölümü (1986)
  8 Mayıs
  *YunusEmre’yi Anma Günü ve Haftası
  11 Mayıs
  *Sait Faik Abasıyanık’ın Ölümü (1954)
  16 Mayıs
  *Memduh Şevket Esendal’ın Ölümü (1984)
  17 Mayıs
  *Nurullah Ataç’ın Ölümü (1957)
  *Aşık Mahsuni Şerif’in Ölümü (2002)
  25 Mayıs
  *Necip Fazıl Kısakürek’in Ölümü (1983)
  28 Mayıs
  *EdipCansever’in Ölümü (1986)

  HAZİRAN

  2 Haziran
  *Orhan Kemal’in Ölümü (1970)
  *AhmedArif’in Ölümü (1991)
  3 Haziran
  *NazımHikmet’in Ölümü (1963)
  4 Haziran
  *Ahmet Haşim’in Ölümü (1933)
  5 Haziran
  *Cahit Irgat’ın Ölümü (19719
  10 Haziran
  *Halide Nusret Zorlutuna’nın Ölümü (1984)
  13 Haziran
  *Cemil Meriç’in Ölümü (1987)
  15 Haziran
  *Peyami Safa’nın Ölümü (1961)
  20 Haziran
  *Hasan İzzettin Dinamo’nun Ölümü (1989)
  *CahitKülebi’nin Ölümü (1977)
  27 Haziran
  *Ahmet Muhip Dıranas’ın Ölümü (1980)
  28 Haziran
  *Fuad Köprülü’nün Ölümü (1966)
  29 Haziran
  *Tahsin Saraç’ın Ölümü (1989)

  TEMMUZ

  2 Temmuz
  *Asım Bezirci’nin Ölümü (1993)
  *BehçetAysan’ın Ölümü (1993)
  *Uğur Kaynar’ın Ölümü (1993)
  3 Temmuz
  *MuzafferTayyip Uslu’nun Ölümü (1946)
  4 Temmuz
  *Tomris Uyar’ın Ölümü (2003)
  6 Temmuz
  *AzizNesin’in Ölümü (1995)
  7 Temmuz
  *RıfatIlgaz’ın Ölümü (1993)
  9 Temmuz
  *MetinAltıok’un Ölümü (1993)
  10 Temmuz
  *CevdetKudret’in Ölümü (1992)
  12 Temmuz
  *Ece Ayhan’ın Ölümü (2002)
  18 Temmuz
  *Refik Halit Karay’ın Ölümü (1965)

  AĞUSTOS

  12 Ağustos
  *Can Yücel’in Ölümü (1999)
  19 Ağustos
  *Tevfik Fikret’in Ölümü (1915)
  22 Ağustos
  *Turgut Uyar’ın Ölümü (1985)
  28 Ağustos
  *İlhan Berk’in Ölümü (2008)

  EYLÜL

  5 Eylül
  *Samim Kocagöz’ün Ölümü (1993)
  7 Eylül
  *Celal Sılay’ın Ölümü (1974)
  9 Eylül
  *Yılmaz Güney’in Ölümü (1984)
  10 Eylül
  *Ceyhun Can’ın Ölümü (1979)
  14 Eylül
  *Mehmed Kemal Kurşunlu’nun Ölümü (1998)
  15 Eylül
  *Baki Süha Edipoğlu’nun Ölümü (1972)
  20 Eylül
  *Ruhi Su’nun Ölümü (1985)
  21 Eylül
  *Ahmet Rasim’in Ölümü (1932)
  *BedriRahmi Eyüboğlu’nun Ölümü (1975)
  24 Eylül
  *Şukufe Nihal’ın Ölümü (1973)
  28 Eylül
  *Tevfik Akdağ’ın Öllümü (1993)

  EKİM

  6 Ekim
  *Sadri Esat Siyavuşgil’in Ölümü (1968)
  10 Ekim
  *Şemsi Belli’nin Ölümü (1995)
  11 Ekim
  *Metin Eloğlu’nun Ölümü (1985)
  *Fakir Baykurt’un Ölümü (1999)
  *Attilaİlhan’ın Ölümü (2005)
  *Mehmet Uzun’un Ölümü (2007)
  *Nail Çakırhan’ın Ölümü (2008)
  13 Ekim
  *Cahit Sıtkı Tarancı’nın Ölümü (1956)
  *Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı)’nın Ölümü (1973)
  *Kamrun Yüce’nin Ölümü (1986)
  *Nilgün Marmara’nın Ölümü (1987)
  15 Ekim
  *Asaf Halet Çelebi’nin Ölümü (1958)
  *Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Ölümü (2008)
  24 Ekim
  *Behçet Kemal Çağlar’ın Ölümü (1969)
  25 Ekim
  *Ziya Gökalp’in Ölümü (1924)
  26 Ekim
  *Ali Canip Yöntem’in Ölümü (1967)


  KASIM

  1 Kasım
  *Yahya Kemal Beyatlı’nın Ölümü (1958)
  4 Kasım
  *ÜmitYaşar Oğuzcan’ın Ölümü (1984)
  5 Kasım
  *Bülent Ecevit’in Ölümü (2006)
  8 Kasım
  *Faruk Nafiz Çamlıbel’in Ölümü (1973)
  *Nevzat Üstün’ün Ölümü (1979)
  14 Kasım
  *OrhanVeli Kanık’ın Ölümü (1950)
  18 Kasım
  *MelihCevdet Anday’ın Ölümü (2002)
  19 Kasım
  *EnverGökçe’nin Ölümü (1981)

  ARALIK

  2 Aralık
  *RüştüOnur’un Ölümü (1942)
  *Orhan Şaik Gökyay’ın Ölümü (1995)
  4 Aralık
  *Fazıl Ahmet Aykaç’ın Ölümü (1967)
  7 Aralık
  *Reşat Nuri Güntekin’in Ölümü (1956)
  13 Aralık
  *Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Ölümü (1974)
  *Oğuz Atay’ın Ölümü (1977)
  *BehçetNecatigil’in Ölümü (1979)
  14 Aralık
  *Şükran Kurdakul’un Ölümü (2004)
  16 Aralık
  *Ercüment Ekrem Talu’nun Ölümü (1956)
  23 Aralık
  *Mehmet Rauf’un Ölümü (1931)
  27 Aralık
  *Mehmet Akif Ersoy’un Ölümü (1936)

  "Edebiyat Ajandası" sayfamızı sizlerin katkılarıyla geliştirmek istiyoruz.

  Ajandada yer almayan edebiyatçılarımızın doğum tarihlerini, ölüm tarihlerini, ve her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen edebiyat etkinliklerini, yarışmalarını buraya tıklayarak bize iletmenizi rica ediyoruz. Tüm önerileriniz dikkate alınacaktır.