• Hece Dergisi 2017 OCAK SAYISINDA Ahmet Haşim Özel Sayısı

  Editör: Sadık Doğan
  Tarih: 28 Ocak 2017 Cumartesi
  Hece Dergisi 2017 OCAK SAYISINDA Ahmet Haşim
  Hece  Dergisi  2017  OCAK  SAYISINDA  Ahmet Haşim Özel Sayısı

  Aylık edebiyat dergisi Hece, yılda iki kez özel sayı çıkarma geleneğini sürdürüyor. 2017 Ocak özel sayısının adı: Türk Şiirinin Yıldızlarından Ahmet Haşim. Bu özel sayı, birkaç ünlü şiiriyle dar bir şiir sever çevrenin ve edebiyat öğretiminin sınırlarına hapsedilmiş görünen Ahmet Haşim’in şiiri ve şiir anlayışının yanı sıra çeşitli alanlardaki görüş, eleştiri ve önerileriyle de dikkate değer olduğunu hatırlatıyor.

  I.             BÖLÜM: ŞİİRİ (7-290)
  Şiiri’ne ayrılan ilk bölümde 33 yazar, şair ve akademisyen, Haşim’in şirini çeşitli açılardan değerlendiriyor.

  Rasim Özdenören/Ahmet Haşim Çevresinde 7
  Ahmet İnam/Bir Şiir İnsan Olarak Ahmet Haşim 11
  Abdullah Uçman/Ahmet Haşim’in Şiir Anlayışı Üzerine Birkaç Söz 20
  Hasan Akay/Ne Efsunkâr İmişsin Âh Ey Mübhemiyet! 24
  Abide Doğan/‘Ay Şairi’ Ahmet Haşim 27
  Ülkü Eliuz/Algıyla İmgenin Ayrılmazlığındaki Ateş: Ahmet Haşim’in Şiirlerinde... 39
  Mehmet Narlı/Haşim’in Suları 56
  Turan Karataş/Sonsuz, İri Güller… 62
  Hayriye Ünal/“Akşamlarım” Şiiri Odağında Başka Ahmet Haşim 73
  Ali K. Metin/Ahmet Haşim’de Muhayyilenin Yeri ve Poetikası 79
  Berna Uslu Kaya/Evrenin Sesini Sözcüklerin Ahengine Katan, Bir Dua Tınısı ile... 85
  Halil Ünal/Hâşim’in Gözü ve Empresyonist Bakış 89
  Emel Aydın Özer/Acının Gölgesi Bedene Düştü: Ahmet Haşim’de Beden Algısı 94
  Bedia Koçakoğlu/Bir Gamlı Hazan: Cenap ve Haşim Şiirinde Sonbahara Dair 101
  Mehmet Solak/“O Belde”nin “Yollar”ında… 111
  Semih Diri/Ahmet Hâşim’in O Belde Şiirine Yeni Bir Bakış 115
  Mert Öksüz/Ahmet Hâşim Şiirinin Batılı Sanat Anlayışlarıyla İlişkisi 123
  Mehmet Medeni Doğan/Şairlerin En Yabancısı: Ahmet Hâşim’de Yabancılaşma... 145
  Gökhan Tunç/Bülbülü Eti İçin Öldürmek: Ahmet Haşim’in “Bülbül” Şiirinde... 161
  Şaziye Durukan/Hâşim’in Aynaları 165
  Necmettin Turinay/Mütareke Döneminde Haşim Şiiri ve Bu Şiirin İstikbalini... 173
  Nedim Uzsoy/Göllerde Bu Dem Bir Kamış Olmak 185
  M. Ragıp Karcı/Türkü Dinlerken Ahmet Haşim’i Konuşmak 189
  Necati Mert/Ahmet Hâşim Hakkında 191
  Ahmet Murat/Şahsileşirken Sosyalleşen 193
  Osman Özbahçe/Hâşim’in Modern Şiire Katkısı 196
  Canan Sevinç/Bir “Garip” Poetik Halef Selef Hikâyesi: Ahmet Haşim ve Orhan Veli... 225
  Âtıf Bedir/Tanpınar’a Göre Haşim: ‘Hayretin Sırrını Bilen Adam’ 237
  Alâattin Karaca/Akraba Şairler Ahmet Haşim, İlhan Berk, İkinci Yeni 242
  Ömer Yalçınova/Yeniyle Eskinin Bitmek Tükenmek Bilmeyen Kavgası... 247
  Bahtiyar Aslan/Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Dargınlığı 254
  Şerife Çağın/Nurullah Ataç’ın Gözünden “Üstad” Ahmet Haşim 261
  A. Cüneyt Issı/Ahmet Haşim Şiiri: Kırışık Olan’ın Estetiği 279
  Mehmet Aycı/Görülür 289

  II.           BÖLÜM: SORUŞTURMA (291-350)
  İkinci bölüm “Soruşturma” Beşir Ayvazoğlu söyleşisiyle başlıyor. Ardından 17 şair, yazar ve akademisyenin görüş ve değerlendirmeleri sıralanıyor.

  İbrahim Demirci/Beşir Ayvazoğlu ile Söyleşi 291
  Orhan Okay/“Şaf Şiir Tarzında Yazmayı, Henüz Adını Vermeden... 298
  Hüsrev Hatemi/“Ahmet Hâşim’in Nesri Yüksekse de, Şiiri Çok Yüksektir.” 302
  İnci Enginün/“Şiirini Okurken Gülemezsiniz En Fazla Tebessüm Edersiniz. Fakat... 304
  D. Mehmet Doğan/“Her Daim Yenidir, Yani Her Daim Şiirdir.” 307
  Handan İnci/“Saf Şiirin Ömrü, Yazıldığı Dilin Yeryüzündeki Yaşama Süresi Kadar... 309
  Şaban Sağlık/Şairlerin En Garibi 311
  Hicabi Kırlangıç/“Ahmet Haşim’in Beni, Yahya Kemal’in Beninden Daha Sahicidir.” 318
  Kemal Özmen/“Haşim’i İçinde Yaşadığı ve Tanığı Olduğu Büyük Tarihsel Kırılma... 321
  Erdoğan Erbay/“Bence, Haşim’in Şiiri, İnsanın Tek Başına Yüklendiği Hüznün... 324
  Hakan Şarkdemir/“Hâşim’in Şiiri Bütünüyle Patetik Olanın Evreninde... 330
  Ali K. Metin/“Hem Haşim, Hem Yahya Kemal Plastik Şairlerdir.” 334
  Zeynep Arkan/“Hâşim’in İç Dünyasının Zengin İmgeleri ile Kurduğu Şiirde... 336
  Atakan Yavuz/“Acaba Hâşim’in Şiiri mi Eskidi Yoksa Bizim Dünyaya Bakışımız mı... 338
  Murat Soyak/“Hüzün Makamında Gizemli Hayaller Peşindedir.” 341
  İsmail Özmel/“Şiirin Yeri Başka, Nesrin Yeri Başka.” 344
  Süreyya Berfe/Ahmet Haşim Denince… 346
  Mehmet Kahraman/“Onu Bir Edebî Akıma Bağlamaya Çalışmanın Anlamı Yoktur.” 347

  III.         BÖLÜM: AHMET HAŞİM İÇİN ŞİİRLER/YAZILAR (351-374)
  Üçüncü Bölüm: Ahmet Haşim için Şiirler Yazılar’da eski yeni 14 metin yer alıyor.

  Sezai Karakoç’tan     351
  Necip Fazıl/Sayıklama 353
  M. Fuad Köprülü/Nisyân 354
  Salâh Birsel/Göl Saatleri 355
  Hakan Şarkdemir/İndeks VI: Ne Keramet Ne Vahiy 356
  Yasin Koç/Haşim’le Son Çarşamba 358
  Hayriye Ünal/Avcıya 360
  Sait Maden/Ahmet Haşim 361
  Hüseyin Atlansoy/ Bir Zabitin Harp Hatıraları 362
  İsmail Özmel/Aynı Kaderin Şairleri Haşim ve Tanpınar 363
  Mina Urgan/Ahmet Haşim 364
  Nurullah Ata (Ataç)/Ahmed Hâşim 366
  Fevzi Lütfü (Karaosmanoğlu/Son Şöhretler (…) Ahmet Haşim 369
  Ebubekir Eroğlu/Ahmet Haşim İçin 374

  IV.         BÖLÜM: YAZISI VE YANKISI (375-558)
  Yazısı ve Yankısı” başlıklı dördüncü bölümde 28 yazarın kaleminden Ahmet Haşim’in düzyazıları, eleştirileri, gezi yazıları, denemeleri, mektupları üstüne tanıtım ve değerlendirmeler karşımıza çıkıyor.

  İdris Ekinci/Bir Muharrir Olarak Ahmet Hâşim 375
  Hayriye Ünal/Eleştirmen Haşim 384
  Muhsin Bostan/Bir Nesir Yazarı Olarak Ahmet Hâşim 390
  Mustafa Uçurum/Nazım ile Nesir Arasında Ahmet Hâşim’in Dünyası 395
  Arif Ay/Ahmet Haşim’in Şehirleri 398
  Kâmil Yeşil/“Müslüman Saati” Ne Demek 412
  İrfan Çevik/Haşim’in İki Vurgusu 418
  Duygu Güles K./Hâşim’in Heykelleri 422
  İhsan Kabil/Ahmet Hâşim’in Yazılarında Sinema 428
  Tarık Deniz/Altın Sarısı Donuk Maskeli Bir Facia Aktörünün Harikulâdelikler Avı... 430
  Hatice Bildirici/Ahmet Haşim ve Mitoloji 435
  Dursun Ali Tökel/Divan Şiirine Değinileriyle Ahmet Haşim 444
  Manolya Gürocak/Mizah ve Haşim’in Azat Yuvası Gözleri 450
  Murat Soyak/Yedi Meşale ve Ahmet Haşim 456
  Fahrettin Arslan/Ahmet Haşim ve “Maruf” Fransız Romancısı 462
  Fatih Özkafa/Yolu Medreseye Düşmüş Galatasaraylı 466
  İshak Yetiş/Ahmet Haşim’in Mektupları 474
  Cemal Şakar/Bir Güneş Çocuğunun İstanbul’u 480
  Abdullah Harmancı/Ahmet Haşim’in Tek Öyküsü: “Son Yadigâr” Üzerine… 484
  Fikri Özçelikçi/Bir Şair Cümlesinin İhya Ettiği Mekân: Gurabahâne-i Laklakan 493
  Akif Kuruçay/Hâşim’in Mezarında-Düşünceler 497
  Beyza Nur Demirci/Turuncu Kayık’ta Bir Ruh: Ahmet Haşim 504
  Koray Üstün/Yakup Kadri’nin Kaleminden Ahmet Haşim’i Okumak 507
  Ali Sali/“Yakup Kadri’nin Haşim’e Bakışı Çok Acımasızdır” 517
  İsmail Karakurt/Günlerin Köpüğü 1001 522
  Yusuf Turan Günaydın/Hatırat Kitaplarında Ahmet Hâşim 539
  Erdoğan Mura/Ders Kitaplarında Ahmet Haşim 543
  İbrahim Demirci/Ahmet Haşim’in Yazılarına Dair Birkaç Not 551

  V.           BÖLÜM: SEÇİLMİŞ METİNLER (559-588)
  “Seçilmiş Metinler” başlıklı beşinci bölümde Ahmet Haşim’in şimdiye dek pek görülmemiş yahut görmezden gelinmiş 21 metni yer alıyor.

  Halide Edib Hanımefendi’ye/559 • Paris’i Görmüş Zat/560 • Seferber “Kelime”ler/562
  Muhâlefet/564 • 19/565 • Türk Edebiyatında Mevcut Temâyüller/566 • Hiddetli
  Kalpak/576 • Aşk ve Kıyafet/578 • Otomobiller/579 • İlim/580 • Münekkit/580
  Hayâl Kurbanı/581 • Üstad/582 • Mucib-i Şeref Olmayan İki Müşâhede/583 • Acayip
  Şeyler/584 • Horoz/584 • Sür’at/585 • Eğer Mantık Olsaydı/585 •  Kirpi ve Tilki/586
  Yaratmak/586 • Milletleri Sevmek ve Beğenmek/587

  VI.         BÖLÜM: KAYNAKÇA (589-618)
  Alltıncı Bölüm Kaynakça’da Yazılar, Kitaplar, Bölümler, Özel Sayılar, Eserleri, İthaf ve Nazire Şiirler; Röportaj, Soruşturma ve Anketler ile Tezler sıralanmış.

  Yusuf Turan Günaydın – Selma Günaydın/Ahmet Haşim Bibliyografyası 589
  A. Yazılar/591 • B. Kitaplar/609 • C. Kitaplarda Bölümler/610 • D. Özel Sayı/616
  E. Eserleri/616 F. İthaf ve Nazire Şiirler/617 • G. Röportajlar, Soruşturma ve
  Anketler/617 • H.Tezler/618

  VII. BÖLÜM: ALBÜM (619-636)     619
  Yedinci Bölüm: Albüm’de Ahmet Haşim’e ilişkin bazıları ilk kez yayımlanan 19 fotoğraf ve resim yer alıyor.

  Kaynakça:
  Konur Sok. 39 / 1 Ankara
  0 312 419 69 13-14


 • İlk Yorumu Siz Yapın " Hece Dergisi 2017 OCAK SAYISINDA Ahmet Haşim Özel Sayısı "