• Atatürk Kurtuluş Savaşında - Cahit Külebi

  Editör: Sadık Doğan
  Tarih: 7 Nisan 2016 Perşembe


  Atatürk Kurtuluş Savaşında - Cahit KÜLEBİ

  Atatürk Kurtuluş Savaşında - Cahit KÜLEBİ

  I
  Edirne’den Ardahan’a kadar
  Bir toprak uzanır,
  Boz kanatlı üveyikler üstünden uçar
  Ardahan’dan Edirne’ye
  Edirne’den Ardahan’a kadar.

  Kop dağı’nda akar bir çeşme var
  Serçe parmak kalınlığında suyu
  Haram etmiş gece gündüz uykuyu
  Akar da akar.

  Samsun’un evleri denize bakar
  Sokakları yosun içinde.
  Çaparlar, takalar, mavnalar
  Bilyalar gibi suyun yüzünde
  Bir iner bir kalkar.

  İstanbul’dan bir yar sevdim
  Adamı günaha sokar.

  Savaştepe köprüsünden geçen trenler
  Sel olur İzmir’e akar,
  İzmir’in denizi kız, kızı deniz
  Sokakları hem kız, hem deniz kokar.

  Güneyde mis kokulu bir ağaç
  Yuvarlak yaprakları ince,
  Yaz gelip de güneş vurunca
  Dallarından bal akar.

  Bu toprak bizim yurdumuzdur;
  Deli gönül yücesine çıkar.
  Bir üveyik olur ,uçar gider
  Ardahan’dan Edirne’ye
  Edirne’den Ardahan’a kadar.
  Bir gün kara bulutlar göklerimizde konaklamıştı

  II

  Yaylılar gelip geçiyordu güneyden,
  Örtük kara perdeler sallanıyordu,
  Utanıyordu Anadolu’dan gelip geçen,
  Milletin yüreği kan ağlıyordu.

  Askerler gelip geçiyordu güneyden,
  Yaralı, hasta, yorgun askerler.
  Akşam olmuştu, yurda toplanıyordu
  Sağ kalan yiğitler birer birer.

  Analar haber soruyordu güneyden
  Tarlalar kadar, ırmaklar kadar durgun analar,
  Örtük kara perdeler sallanıyordu
  Utanıyordu Anadolu’dan gelip geçen
  Ama kalanlar anayurtta toplanıyordu.

  III
  Gökyüzünde kara kara bulutlar
  Başımıza nerden geldiniz!
  Bizler konukseveriz ama
  Düşmanları sevmeyiz.

  Gökyüzünde kara kara bulutlar!
  Harmanlar çürüdü yüzünden!
  Sizinle görecek işimiz yok
  Gidin üstümüzden!

  Mavi değil artık denizlerimiz!
  Tarlalar sürülmez oldu!
  Sütü kesildi davarların!
  Öksüz kaldı bebelerimiz!

  Gökyüzünde kara kara bulutlar
  Hayın mı hayın!
  Bir gün gelir hesabını sorarız
  Buralarda durmayın.

  Ne bulutlar gitti, ne göklerden bir haber geldi.
  Bu seferde padişahlara seslendi.

  IV
  Biz yoksul bir milletiz
  Gözlerimizde solgun ışıklar yanar.
  Nasılsa yenilmişiz bir kere
  Ama uzun sürmez o kadar!

  Bir yüce umutları umut etmişiz kendimize
  Gerdeğe girmedik kızlar, tüy gibi çocuklar,
  Yiğitler, ihtiyarlar,
  Bu toprak için yaşıyoruz!
  Yol verin bize!

  Bu toprak bizim yurdumuzdur!
  Deli gönül yücesine çıkar!
  Bir üveyik olur uçar gider.
  Ardahan’dan Edirne’ye
  Edirne’den Ardahan’a kadar.

  Ne bulutlar gitti, ne padişahlardan bir haber geldi.
  Kemal Paşa derler bir yiğit vardı.
  Bu sefer de millet türkülerle Kemal Paşaya haber saldı.

  V
  Kemal Paşa, yenilmez yiğit, şanlı komutan!
  Savaş girer gibi yetiş bize!
  Yetiş bize, çöllerde bile olsan!
  İnanç doldur, güç doldur içimize!
  Bin kere yurdumuzu kurtaran!
  Bir görseydin ağlardın hâlimize!
  Kuşun kanadında türküler
  Kemal Paşanın gönlüne vardı,
  Cevabından önce kendi geldi.

  VI
  Bir gemi yanaştı Samsuna sabaha karşı
  Selâm durdu kayığı, çaparı, takası,
  Selâm durdu tayfası
  Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman
  Duman değildi bu!
  Memleketin uçup giden kaygılarıydı.
  Samsun limanına bu gemiden atılan
  Demir değil!
  Sarılan anayurda
  Kemal Paşanın kollarıydı.
  Selâm vererek Anadolu çocuklarına
  Çıkarken yüce komutan
  Karadeniz’in hâlini görmeliydi.
  Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar
  Kalktı takalar,
  İzin verseydi Kemal Paşa
  Ardından gürleyip giderlerdi.
  Erzurum’a kadar.
  Bu ne inançtı ki, Kemal Paşa
  Atının teri kurumadan
  Sürüp geldin yeni yeni savaşların peşinde

  VII
  Bir selâm gibi gitti Erzurum’a,
  Bin selâm gibi geldi Sivas’a Erzurum’dan.
  Dağlar alçaldı yol vermeğe,
  Temizlendi ılkımından karından.
  Analar bacılar yola döküldü,
  Cephane taşıdı arkasından.
  Irmaklar suyundan faydalattı,
  Ağaçlar daldasından.
  Yer gök inledi bir yol daha
  Kurtuluş savaşından.

  VIII
  Biz biliriz bizim işlerimizi
  İşimiz kimseden sorulmamıştır.
  Kılıçla, mızrakla, topla, tüfekle
  Başımız bir kere eğilmemiştir.

  Kuzumuz var, yaylalarda meleşir,
  Çeşmemiz var, gece gündüz söyleşir.
  Yazımız var, pehlivanlar güreşir,
  Bu toprağa kimse girememiştir.

  Davranı da deli gönül davranı!
  Kemal Paşa dinlemiyor fermanı!
  Anası, bacası, kızı kızanı
  Bizim gibi millet görülmemiştir.
  İnönü’de iki kılıç gibiydik düşmanla biz.

  IX
  İnönü’de iki kılıç karşı karşıya
  Aşk olsun birinciye su veren kılıççıya!

  İnönü’de iki kılıç karşı karşıya
  Aşk olsun birincinin yapıldığı çarşıya!

  Birinci kılıca su veren usta
  Hakkı, yiğitliği, sevgiyi
  Bu kılıcın kabzasına işlemiş tek nakışta.

  Birinci kılıçla dövüşen yiğit vur ki!
  Anandan emdiğin süt helal ola!

  Birinci kılıçla dövüşen yiğit vur ki!
  Gelinler, çocuklar ağlamaya!

  Birinci kılıçla dövüşen yiğit vur ki!
  Önü al önlüklü yüzü peçeli
  Hanım kızlar nişansız kalmaya!

  Vur ki anam babam, vur ki kardaşım!
  Hayın düşman yurdumuza almaya!

  X
  Bizim süvarimiz amma da ata biner!
  Ayağı yere değer, başı göğe değer.

  Bizim piyademiz yola yeğin gider
  Bastığında toprağı ezer!

  Bizim topçumuz narası hay babam hay!
  Gülleden beter.

  Sağdıçlarım! Sizin gibi yiğitleri oldukça
  Bu millet yaşar.

  Düşman koymuş meydanları kaçıyordu.

  XI
  Kattı Kemal Paşanın ordusu düşmanı uğruna
  Pişman eti anasından doğduğuna.
  Çevirdi Sakarya, çevirdi süvariler,
  Veryansın etti topçu,
  Veryansın etti piyadeler.

  Kattı Kemal Paşanın ordusu sürdü gitti,
  Yetiştikçe vurdu düşmana.
  Hayın düşman sarhoş gibi sallana sallana
  On beş günde İzmiri dar buldu,
  Ölen kurtuldu, sağ kalan teslim oldu.
  Kaçtı gemiler.
  Alnı sargılı, kolu sargılı, boynu sargılı,
  Ahmetler, Bekirler, Aliler,
  Mahmutlar, Kâzımlar, İsmailler
  Peşlerinden yettiler,
  Diz çöküp Kordon boyuna
  Ta yürekten çekip tetiği
  Gemilere yaylım ateş ettiler.
  Bu ne inançtı ki, Gazi Paşa!
  Atının teri kurumadan
  Sürüp gittin yeni yeni savaşların peşinde.

  XII
  Sana borçluyuz ta derinden!
  Çünkü yurdumuzu sen kurtardın,
  Hasta, yorgun düşmüştük,
  Yaralarımızı iyice sardın.

  Yiğittin, inanç doluydun yapıcıydın,
  Sanatkârdın, denizler kadar engin;
  Kimsenin görmediğini görürdü
  Sevgiyle bakan gözlerin.

  Dedin ki: Bu millet, bu büyük millet
  Yüzyıllar boyunca geri kalmış;
  Bu yurt, bu güzel yurt, bizim yurdumuz
  Her yanından yaralar almış.

  Dedin ki: Bir güzel savaşmalı
  Kurmak için yeniden;
  Bilgiyle, inançla, coşkunlukla
  "Öğün, çalış, güven!"

  Sana borçluyuz ta derinden!
  Işığısın bu yurdun.
  Dilimizi, ulusallığımızı öğrettin bize,
  Çünkü cumhuriyetimizi sen kurdun.

  Hürriyeti sen yaydın içimize,
  Halkçıyız dedin halk içinden,
  İnançta hür yetiştirdin bizi,
  Borçluyuz sana ta derinden!

  Devrimlerle yüceltti, çok yüceltti,
  Bu milleti temiz ellerin.
  Sana borçluyuz ta derinden
  En büyüğü Mustafa Kemallerin!

  XIII
  Davullar zurnalar dövende
  Biz seni hatırlarız.

  Binip trene gezende
  Biz seni hatırlarız.

  Önce adını öğrenir çocuklarımız
  Eli kalem tutup yazanda.

  Binler yaşa, yurdumuza hizmeti büyük!
  Kemal Paşa! Ölümsüz insan! Şanlı Atatürk!


  Cahit KÜLEBİ
  (Bütün Şiirleri, Bilgi Yayınevi, altıncı basım, ekim 2015, sayfa 211-228)
 • İlk Yorumu Siz Yapın " Atatürk Kurtuluş Savaşında - Cahit Külebi "