Browsing "Older Posts"

 • Orhan Veli Kanık Kimdir? Hayatı, Eserleri, Şiirleri

  Ekleyen: Sadık Doğan → 14 Nisan 2016 Perşembe
  Orhan Veli Kanık Kimdir?

  Orhan Veli Kanık Kimdir?

  Orhan Veli Kanık (13 Nisan 1914 – 14 Kasım 1950), Türk şair. Melih Cevdet ve Oktay Rifat'la birlikte Garip Akımı'nın kurucularındandır. Şiirde ölçü, uyak ve sanatlı söyleyişlere karşıydı. Orhan Veli, her şeyin şiire konu olabileceğini savunmuştur.

  Hayatı

  Çocukluğu ve eğitimi Orhan Veli Kanık, 13 Nisan 1914'te Beykoz'a bağlı Yalıköyü'nde bulunan İshak Ağa Yokuşu'ndaki Çayır Sokağı'nda 9 numaralı konakta dünyaya geldi. Babası İzmirli tüccar Fehmi Bey'in oğlu Mehmet Veli, annesi ise Beykozlu Hacı Ahmet Bey'in kızı Fatma Nigar Hanım'dır. Nüfus tezkeresi sûretine göre asıl ismi Ahmet Orhan olan şairin babasının adı Veli olduğu için, sanatçı Soyadı Kanunu'ndan önce Orhan Veli olarak tanındı. Orhan Veli'nin babası evlendiği sırada Mızıka-yı Hümayun'da klarnist idi. Cumhuriyet'in ilanından sonra ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın şefi oldu. Veli Kanık, hem bu yeni görevi hem de Musiki Muallim Mektebi'nde (Ankara Konservatuvarı) armoni profesörü olması dolayısıyla 1923-1948 yılları arasında Ankara'da yaşadı. Bu dönemde bir süre Ankara Radyosu'nda müdürlük de yapan Veli Bey, daha sonraki yıllarda İstanbul Konservatuvarı'nda ilmi kurul üyesi ve İstanbul Radyosu'nda ses uzmanı olarak çalıştı. Orhan Veli'nin kendisinden küçük iki kardeşi vardı. Bunlar Vatan Gazetesi muhabirlerinden Adnan Veli Kanık ve Füruzan Yolyapan'dır. Şairin, ayrıca, bir yaşında iken Ankara'da ölen Ayşe Zerrin isminde bir kız kardeşi de olduğu söylenmektedir.

  Orhan Veli'nin çocukluğu Beykoz, Beşiktaş ve Cihangir'de geçti. Mütareke sırasında Akaretler'de bulunan Anafartalar İlkokulu'nun ana sınıfına devam etti. Bir sene sonra ise bu okuldan alınarak Galatasaray Lisesi'ne yatılı olarak verildi. Yedi yaşındayken Halife Abdülmecit'in Yıldız Sarayı'nda düzenlediği bir düğünde sünnet edildi. 1925'te dördüncü sınıfı tamamladığında babasının isteği ile Galatasaray Lisesi'nden ayrılarak annesiyle birlikte Ankara'ya taşındı. Orada, Gazi İlkokulu'na yazıldı. Bir yıl sonra Ankara Erkek Lisesi'ne yatılı girdi. Kanık, çocukluğunda bazı hastalıklar ve tehlikeler de yaşadı. Örneğin, beş yaşında yanma tehlikesi geçirdi ve uzun süre tedavi gördü Şair dokuz yaşında kızamık, on yedi yaşında ise kızıl hastalığına tutuldu.

  Kanık'ın edebiyata olan merakı ilkokul sıralarında başladı.Bu dönemde Çocuk Dünyası isimli dergide bir hikâyesi basıldı. Ortaokulun yedinci sınıfındayken Oktay Rifat Horozcu ile tanıştı. Birkaç yıl sonra ise bir müsamere sırasında Halkevi'nde Melih Cevdet Anday ile arkadaş oldu. Lisenin ilk yılında edebiyat öğretmeni Ahmet Hamdi Tanpınar'dı. Tanpınar, öğretmeni olduğu sürece Kanık'a öğütler verdi ve onu yönlendirdi. Şair, lise döneminde arkadaşları Oktay Rifat ve Melih Cevdet'le birlikte Sesimiz isimli bir dergi çıkardı. Sanatçının yaşamının bu evresi aruz vezni kurallarını ve ahengini kavradığı ve ilk şiirlerini yazdığı dönem oldu. Gene lisede oyun çalışmalarına katıldı. Örneğin, Raşit Rıza'nın oynadığı Aktör Kin oyununda rol aldı.Ankara Halkevi'nde Ercüment Behzat Lav'ın sahnelediği Ahmet Vefik Paşa'nın Molière'den uyarladığı Zor Nikah'ta Üstâd-ı Sanî'yi, Maurice Maeterlinck'in Monna Vanno'sunda ise baba rolünü üstlendi.Kanık, sonraki yıllarda tiyatro alanındaki çalışmalarına çevirmen olarak devam etti ve pek çok oyunu Türkçe'ye çevirdi.

  1932 yılında, liseden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Felsefe bölümüne kaydını yaptırdı. 1933 yılında Edebiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti başkanı seçildi. 1935 yılına kadar devam ettiği üniversiteyi bitirmeden okuldan ayrıldı.İstanbul Üniversitesi'ne giderken bir yandan sürdürdüğü Galatasaray Lisesi'ndeki öğretmen yardımcılığı görevine okuldan ayrıldıktan sonra bir sene daha devam etti.

  Sanat hayatı

  Kanık, daha sonra, Ankara'ya giderek P.T.T. Umum Müdürlüğü, Telgraf İşleri Reisliği, Milletlerarası Nizamlar bürosuna girdi. Şair, Ankara'ya döndükten sonra eski arkadaşları Oktay Rifat ve Melih Cevdet'le tekrar bir araya geldi ve üçlü benzer tarzda şiirler yazmaya başladı. 1936 yılında, Nahid Sırrı Örik'in şiirlerini yayınlatmaları önerisinin ardından, Varlık Dergisi'nde Orhan Veli'nin, Oaristys, Ebabil, Eldorado, Düşüncelerimin Başucunda isimli şiirleri yayınlandı. Dergide, Orhan Veli ve arkadaşlarını edebiyat dünyası ile tanıştıran "Varlık'ın şiir kadrosu yeni ve kuvvetli genç imzalarla zenginleşmektedir. Aşağıda dört şiirini okuyacağınız Orhan Veli, şimdiye kadar yazılarını neşretmemiş olmasına rağmen olgun bir sanat sahibidir. Gelecek sayılarımızda onun ve arkadaşları Oktay Rifat, Melih Cevdet ve Mehmet Ali Sel'in şiirimize getirdikleri yeni havayı daha iyi belirtecektir." satırları da yer aldı. Bu ilk şiirlerini, bir kısmı Mehmet Ali Sel mahlasını taşıyan diğer şiirleri takip etti. 1936 - 1942 yılları arasında Varlık'ın yanı sıra İnsan, Ses, Gençlik, Küllük, İnkılâpçı Gençlik dergilerinde şiirleri ve yazıları basıldı. Orhan Veli, bu dönemin ilk yıllarında yazdığı şiirlerin şekli, yapısı ve içeriği dolayısıyla hece şairi olarak kabul edildi. 1937 yılından sonra ise hem Kanık hem de Anday ve Horozcu yeni tarzda şiirlerini yayınlamaya başladılar.

  1939 yılında, arkadaşı Melih Cevdet Anday'la birlikte araba kazası geçirdi. Bu olayın sonucunda yirmi gün komada kaldı. Kazanın sebebi, Anday'ın sürdüğü arabanın Çubuk Barajı tepesinden aşağı yuvarlanmasıydı. 1941 yılının Mayıs ayında Garip seçkisi yayınlandı. Bu kitapta şairin yirmi dört şiirinin yanı sıra Melih Cevdet'in on altı, Oktay Rifat'ın ise yirmi bir şiiri yer aldı. Kitabın içindeki şiirler kadar ses getiren önsözünü ise Orhan Veli yazdı. Bu kitap sonradan Birinci Yeni olarak da anılacak Garip Akımı'nın başlangıcı oldu. Garip Akımı'nın kurucuları olan Kanık, Horozcu ve Anday, radikal bir tutumla kendilerinden önce gelen hececilerin ve Ahmet Haşim'in şiirleriyle, Nazım Hikmet'in toplumcu-gerçekçi şiirlerini reddettiler. Kitaptaki şiirler ve önsöz edebiyat dünyasında büyük tartışmalara sebep oldu. Özellikle Orhan Veli'nin yazdığı "Yazık Oldu Süleyman Efendi'ye" mısrası üzerinde duruldu. Bu mısrayı kimileri tenkit ederken, kimileri çalıntı olduğunu iddia etti. Bir diğer grup ise Türkçe'de yazılmış en güzel dizelerden biri olduğunu söyledi. Bu münakaşalar sonucunda mısra çok popüler oldu ve Nurullah Ataç'ın deyişi ile "vapurlara, tramvaylara, kahvehanelere kadar" girdi ve bir deyim niteliği kazandı.

  Şair, P.T.T.'deki görevinden askerlik sebebiyle 1942 senesinde ayrıldı. 1945 yılına kadar Gelibolu'nun Kavak Köyü'nde askerliğini yaptı. Bu dönemde sadece altı şiiri yayımlandı. 1945 yılında teğmen rütbesiyle terhis oldu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Tercüme Bürosu'nda çalışmaya başladı. Fransızca'dan yaptığı çeviriler bakanlığın klasikler serisinden yayınlandı.Şair Şubat 1945'te Vazgeçemediğim isimli şiir kitabını, Nisan 1945'te ise Garip'in sadece kendi şiirlerini içeren ikinci baskısını çıkardı. Bu kitapları 1946 yılında yayımlanan Destan Gibi ve 1947'de basılan Yenisi takip etti. 1946 seçimlerinden sonra Hasan Âli Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı görevinden ayrılması sonucunda Yücel'in kurduğu Tercüme Bürosu da önemini yitirdi. Kısa bir süre sonra Kanık istifa etti. İleriki yıllarda ayrılışına neden olarak Reşat Şemsettin Sirer'in bakan olmasından sonra oluşan baskıcı havadan rahatsız olmasını gösterdi. Bu istifanın sebebini Orhan Veli'nin memuriyete uyum sağlayamaması olarak yorumlayanlar da oldu. Ayrılmasının ardından Mehmet Ali Aybar'ın çıkardığı Hür ve Zincirli Hürriyet gazetelerinde denemeler ve eleştiriler yazdı. 1948'de La Fontaine'nin masallarını Türkçe'ye çevirdi, Ulus gazetesinde Yolcu Notları'nı yayınladı. Bakanlıktaki değişimin ardından kendisiyle benzer durumda kalan Bedri Rahmi Eyüboğlu, Abidin Dino, Necati Cumalı, Sabahattin Eyüboğlu, Oktay Rifat ve Melih Cevdet gibi arkadaşlarıyla buluşmaları sonucunda 1948 yılı sonunda bir dergi çıkartmaya karar verdiler. Masraflarını Mahmut Dikerdem'in karşıladığı Yaprak on beş günde bir yayınlanıyordu. Dikerdem'in yardımlarına rağmen derginin sahibi ve yazı işleri müdürü Orhan Veli'ydi. Bu yüzden zaman zaman ortaya çıkan para problemleriyle kendisi ilgilendi ve dergiye devam edebilmek için paltosunu satmak zorunda bile kaldı.Son sayıyı yayınlayabilmek için ise Abidin Dino'nun kendine hediye ettiği resimleri elden çıkardı. İlk sayısı 1 Ocak 1949'da çıkan, Cahit Sıtkı Tarancı, Sait Faik Abasıyanık, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cahit Külebi gibi yazar ve şairlerin eserleri yayınlanan Yaprak, 1 Haziran 1950'ye kadar 28 sayı yayınlandı. Yaprak'la birlikte Orhan Veli'nin şairliğinin yanı sıra fikir adamlığı yönü de ortaya çıktı. Şairin yaklaşan seçimlerle ilgili fikirleri bu dergide yayınlandı. Ayrıca, Melih Cevdet ve Oktay Rifat'ın toplumsal şiirleri de Yaprak'ta yer buldu. Aynı günlerde Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet, Nazım Hikmet'in hapishaneden çıkartılması için açılan kampanyaya katılarak üç gün açlık grevi de yaptılar. Orhan Veli, Yaprak'ın yayınlandığı 1949 yılı boyunca Nasreddin Hoca hikâyelerini şiirleştirdi, Karşı isimli son şiir kitabını yayınladı ve Charles Lamb'ın uyarladığı Shakespeare'in Hamlet ve Venedik Taciri isimli eserlerini Şehbal Erdeniz'le birlikte Türkçe'ye çevirdi.

  Ölümü

  Orhan Veli, Yaprak'ın kapanmasının ardından İstanbul'a geri döndü. Aynı yılın Kasım ayında bir haftalığına geldiği Ankara'da belediyenin kazdığı bir çukura düştü ve başından hafifçe yaralandı. İki gün sonra İstanbul'a döndü. 14 Kasım günü bir arkadaşının evinde öğle yemeği yerken fenalık geçiren şair hastaneye kaldırıldı. Beyinde damar çatlaması yüzünden başlayan rahatsızlığın sebebi doktor tarafından anlaşılamadı ve Kanık'a alkol zehirlenmesine karşı tedavi uygulandı. Aynı akşam sekizde komaya giren şair gece 23:20'de komadan çıkamayarak Cerrahpaşa Hastanesi'nde hayata veda etti.

  Lisedeki edebiyat hocası Ahmet Hamdi Tanpınar, Kanık'ı hastanede ziyaret etme fırsatı buldu ve bu olayı şöyle anlattı:

  " Daha orta mektebin birinci sınıfında talebem olan Orhan'ı Cerrahpaşa Hastanesi'nde son defa oksijen çadırının altında yarı çıplak, güçlükle nefes alır ve o kadar güzel hayallerin yakaladığı dünyamızı yalnız akı görünen gözlerinden boşanırken gördüğüm günü hiçbir zaman unutamam. Şiirimize tatlı anlaşmazlığı ve lezzeti getiren zeka, kendisi olmaktan çıkmıştı" 

  16 Kasım günü morgda yapılan otopsiden önce Sanat Dostları Cemiyeti tarafından Orhan Veli'nin yüzünün mülâjı alındı. 36 yaşında ölen şairin cenazesi 17 Kasım 1950'de, Beyazıt Camii'nden kaldırıldı. Cenaze, akademisyenler, yazar ve sanatçılardan oluşan kalabalık tarafından Sirkeci'ye kadar taşındı, oradan bir otomobil ile Aşiyan Mezarlığı'na götürülerek defnedildi. Rahatsızlandığı sırada üstünde bulunan ceketin cebinden bir diş fırçasının sarılı olduğu kağıda yazılmış Aşk Resmi Geçidi isimli şiiri çıktı. 1 Şubat 1951'de arkadaşları tarafından anısına Son Yaprak çıkarıldı. Tek sayı olarak basılan bu dergide Orhan Veli'nin daha önce yayınlanmamış Aşk Resmi Geçidi şiiri de yer buldu.

  Ölümünden sonra

  Abidin Dino, Orhan Veli için bir mezar projesi hazırladı. Nevzat Kemâl ise bu mezarı inşa etti. Ölümünün ardından, şair için, dostlarından Halim Şefik Güzelson Otopsi, Ercüment Behzat Lav Çilelim, Oktay Rifat ise Ağıt isimli şiirler yazdılar. Yüksel Pazarkaya ve Helmut Vader tarafından Almanca'ya çevrilmiş olan seçilmiş 49 şiiri 1965 yılında Frankfurt'taki Suhrkamp Verlag yayınevi tarafından Poesie ismiyle yayınlandı. Şairin hakkında Almanca bir kitap da bulunmaktadır. Orhan Veli'nin şiirleri İngilizce ve Özbekçe'ye de çevrildi.

  Orhan Veli'nin çevirdiği Jean Anouihl'den Antigone ve Jean-Paul Sartre'dan Saygılı Yosma ölümünden önce yayınlanamamıştı. Bu eserlerden Antigone şairin vefatından sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'nca sergilendi. Saygılı Yosma ise 1950 sonunda "Saat 6 Tiyatrosu" tarafından bir kez temsil edildi.

  Şairliği

  Orhan Veli Kanık'ın 1936 yılında başladığı şiir hayatı üç dönemde incelenebilir: Garip öncesi (1936-1941), Garip dönemi (1941) ve Garip sonrası.

  Garip öncesi

  Bu devredeki şiirleri eski ve yeni şiirleri olmak üzere iki devrede incelenebilir.

  Eski şiirleri

  Orhan Veli'nin ilk şiirleri 1 Aralık 1936 tarihinde Varlık Dergisi'nde yayınlandı. O günlerde Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas, Ahmet Kutsi Tecer, Necip Fazıl Kısakürek gibi şairler Ahmet Haşim'in Fransız sembolistlerinden ilham alarak oluşturduğu simgelerin gücünden yararlanan şiirlerinin takipçisiydi. Ahmet Haşim'in saf şiir anlayışını benimseyen bir diğer şair olan Cahit Sıtkı Tarancı ise diğer dönemdaşlarından aksine gündelik yaşamı da şiirlerinin içine almaya çalışıyordu. Nazım Hikmet Ran ve Ercüment Behzat Lav ise biçim ve özde yenilik yaparak vezinsiz, serbest ve toplumcu şiirler yazıyorlardı.

  Kanık'ın ilk şiirleri, Necip Fazıl, Ahmet Muhip, Ahmet Hamdi ve Cahit Sıtkı kuşağına bağlıdır. Bu eserler, içerik, biçim, dil ve tarz olarak klasik ve geleneğe bağlı olarak yazıldılar. Daha sonraki çalışmalarının aksine şiirlerinde uyak da kullanan Orhan Veli ayrıca benzetmelere ve sıfatlara geleneksel bir şekilde yer verdi. Ölüm, doğa, rüya, zaman, aşk gibi temaların işlendiği eserlerinde hiç ironiye rastlanmaz. Şair henüz kendine ait bir dil geliştiremediği için şiir anlayışı ve mısra yapısında Baudelaire'in konu, işleyiş, dil ve üslupta ise Necip Fazıl'ın etkisi altındaydı.

  Gün Doğuyor, Oaristys, Ebabil, Eldorado, Kurt, Zeval gibi eserlerini içeren ilk dönem şiirlerinde şair, yalnız ve mutsuz bir kişinin yaşamını anlattı, acılarını, isteklerini, aşklarını dile getirdi. Orhan Veli eski şiirlerinde akıldan çok duyguya, gerçeklikten çok romantikliğe, toplumsallıktan çok bireyselliğe önem verdi. Bu açıdan da Kanık'ın edebiyat dünyasına girişi okuduğu ve sevdiği yabancı şairlerin etkilenerek ve Türkiye'de onları takip eden şairlerin arasına katılarak oldu.

  Yeni şiirleri


  Şair, 1937 yılından sonra eski şiir anlayışından uzaklaşarak Garip akımının habercisi olan yeni bir tarz benimsedi. Kanık'ın bu yeni şiirleri 1937 - 1941 yılları arasında Varlık, İnsan, İnkılâpçı Gençlik gibi dergilerde ve ölümünün ardından Vatan (1952) ve Papirüs'te (1967) yayınlandı. Sayıları 51'i bulan Garip'in ilk örnekleri olan bu eserler, abartılı bir dille yazılmıştır.

  Dönemin şiirlerinden farklı yapıtlar ortaya koymaya karar veren Orhan Veli, ilk olarak ölçü ve uyağı daha sonra ise tasviri, şairaneliği, hayali, süsü ve zeka oyunlarını şiirinden çıkarttı. Sadelik ve basitliği önemseyen sanatçı, duygudan çok akla önem vermeye başladı. Halkın kullandığı kelimeleri tercih etmeye başlayan Kanık hayat karşısında kötümser, ironik, ümitsiz, inançsız görünmektedir. Yeni şiirlerinin temaları ise çoğunlukla tabiat, insan, aşk, çocukluk, savaş, hayat, sarhoşluk ve seyahat oldu. Şair bu dönemde, çoğunlukla kısa şiirler yazmayan başladı. Nurullah Ataç bu çalışmaların Fransız sürrealistlerin yazılarını ve Japon haikularını anımsattığını söyledi. Orhan Veli de o yıllarda arkadaşlarıyla birlikte Fransız gerçeküstücüleri sık sık okuduklarını açıklamıştır. Yine de sanatçı, noktalama işaretleri kullanması, imgeyle simgeden kaçınması, şiiri insanın duyularına değil aklına hitap eden bir sanat haline getirmeye çalışması gibi özellikleriyle sürrealistlerden ayrılır.

  Kanık'ın bazı şiirlerinde oluşturmaya çalıştığı yeni tarzla ilgili acemiliği ortaya çıkar. Bu şiirlerde mısralar yan yana yazılınca bir nesir oluşur. Şairin bu dönemine ait eserleri arasında Fena Çocuk, Ağaç, Kuş ve Bulut, Tereyağı, Gangster, Pazar Akşamları gelir.

  Eserleri

  Şiir kitapları
  * Garip (1941, Resimli Ay Matbaası)
  * Vazgeçemediğim (1945, Marmara Yayınevi)
  * Destan Gibi (1946, Ölmez Eserler Yayını)
  * Yenisi (1947, İnkılâp Yayınevi)
  * Karşı (1949, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik)
  * Bütün Şiirleri (1951, Varlık Yayınları)


  Hikâye/Şiir
  Nasreddin Hoca Hikâyeleri (1949, Doğan Kardeş Yayınları)


  Yazılar
  * Nesir Yazıları (1953, Varlık Yayınları)
  * Edebiyat Dünyamız (1975, Bilgi Yayınları. Hazırlayan: Asım Bezirci)
  * Bütün Yazıları (1982, Can Yayınları)


  Çeviri
  * Bir Kapı Ya Açık Durmalı Ya Kapalı, Alfred de Musset (1943, Maarif Basımevi)
  * Barbarine, Alfred de Musset (1944, Maarif Basımevi)
  * Scapin'in Dolapları, Molière (1944, Maarif Basımevi)
  * Versailles Tûluatı, Molière (1944, Maarif Basımevi, Azra Erhat'la birlikte)
  * Sicilyalı Yahut Resimli Muhabbet, Molière (1944, Maarif Basımevi)
  * Tartuffe, Molière (1944, Maarif Basımevi)
  * Üç Hikâye, Nikolay Gogol (1945, Alaaddin Kıral Basımevi, Erol Güney'le birlikte)
  * Turcaret, Alain Rene Lesage (1946, Milli Eğitim Basımevi)
  * Fransız Şiir Antolojisi, (1947, Varlık Yayınevi)
  * La Fontaine'in Masalları, La Fontaine (1948, Doğan Kardeş Yayınları)
  * Hamlet, William Shakespeare (1949, Charles Lamb uyarlaması, Doğan Kardeş Yayınları)
  * Venedik Taciri, William Shakespeare (1949, Charles Lamb uyarlaması, Doğan Kardeş Yayınları)
  * Saygılı Yosma. Jean-Paul Sartre (1961, Ataç Yayınevi)
  Kaynakça:*sairbul.com
 • Atatürk Kurtuluş Savaşında - Cahit Külebi

  Ekleyen: Sadık Doğan → 7 Nisan 2016 Perşembe


  Atatürk Kurtuluş Savaşında - Cahit KÜLEBİ

  Atatürk Kurtuluş Savaşında - Cahit KÜLEBİ

  I
  Edirne’den Ardahan’a kadar
  Bir toprak uzanır,
  Boz kanatlı üveyikler üstünden uçar
  Ardahan’dan Edirne’ye
  Edirne’den Ardahan’a kadar.

  Kop dağı’nda akar bir çeşme var
  Serçe parmak kalınlığında suyu
  Haram etmiş gece gündüz uykuyu
  Akar da akar.

  Samsun’un evleri denize bakar
  Sokakları yosun içinde.
  Çaparlar, takalar, mavnalar
  Bilyalar gibi suyun yüzünde
  Bir iner bir kalkar.

  İstanbul’dan bir yar sevdim
  Adamı günaha sokar.

  Savaştepe köprüsünden geçen trenler
  Sel olur İzmir’e akar,
  İzmir’in denizi kız, kızı deniz
  Sokakları hem kız, hem deniz kokar.

  Güneyde mis kokulu bir ağaç
  Yuvarlak yaprakları ince,
  Yaz gelip de güneş vurunca
  Dallarından bal akar.

  Bu toprak bizim yurdumuzdur;
  Deli gönül yücesine çıkar.
  Bir üveyik olur ,uçar gider
  Ardahan’dan Edirne’ye
  Edirne’den Ardahan’a kadar.
  Bir gün kara bulutlar göklerimizde konaklamıştı

  II

  Yaylılar gelip geçiyordu güneyden,
  Örtük kara perdeler sallanıyordu,
  Utanıyordu Anadolu’dan gelip geçen,
  Milletin yüreği kan ağlıyordu.

  Askerler gelip geçiyordu güneyden,
  Yaralı, hasta, yorgun askerler.
  Akşam olmuştu, yurda toplanıyordu
  Sağ kalan yiğitler birer birer.

  Analar haber soruyordu güneyden
  Tarlalar kadar, ırmaklar kadar durgun analar,
  Örtük kara perdeler sallanıyordu
  Utanıyordu Anadolu’dan gelip geçen
  Ama kalanlar anayurtta toplanıyordu.

  III
  Gökyüzünde kara kara bulutlar
  Başımıza nerden geldiniz!
  Bizler konukseveriz ama
  Düşmanları sevmeyiz.

  Gökyüzünde kara kara bulutlar!
  Harmanlar çürüdü yüzünden!
  Sizinle görecek işimiz yok
  Gidin üstümüzden!

  Mavi değil artık denizlerimiz!
  Tarlalar sürülmez oldu!
  Sütü kesildi davarların!
  Öksüz kaldı bebelerimiz!

  Gökyüzünde kara kara bulutlar
  Hayın mı hayın!
  Bir gün gelir hesabını sorarız
  Buralarda durmayın.

  Ne bulutlar gitti, ne göklerden bir haber geldi.
  Bu seferde padişahlara seslendi.

  IV
  Biz yoksul bir milletiz
  Gözlerimizde solgun ışıklar yanar.
  Nasılsa yenilmişiz bir kere
  Ama uzun sürmez o kadar!

  Bir yüce umutları umut etmişiz kendimize
  Gerdeğe girmedik kızlar, tüy gibi çocuklar,
  Yiğitler, ihtiyarlar,
  Bu toprak için yaşıyoruz!
  Yol verin bize!

  Bu toprak bizim yurdumuzdur!
  Deli gönül yücesine çıkar!
  Bir üveyik olur uçar gider.
  Ardahan’dan Edirne’ye
  Edirne’den Ardahan’a kadar.

  Ne bulutlar gitti, ne padişahlardan bir haber geldi.
  Kemal Paşa derler bir yiğit vardı.
  Bu sefer de millet türkülerle Kemal Paşaya haber saldı.

  V
  Kemal Paşa, yenilmez yiğit, şanlı komutan!
  Savaş girer gibi yetiş bize!
  Yetiş bize, çöllerde bile olsan!
  İnanç doldur, güç doldur içimize!
  Bin kere yurdumuzu kurtaran!
  Bir görseydin ağlardın hâlimize!
  Kuşun kanadında türküler
  Kemal Paşanın gönlüne vardı,
  Cevabından önce kendi geldi.

  VI
  Bir gemi yanaştı Samsuna sabaha karşı
  Selâm durdu kayığı, çaparı, takası,
  Selâm durdu tayfası
  Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman
  Duman değildi bu!
  Memleketin uçup giden kaygılarıydı.
  Samsun limanına bu gemiden atılan
  Demir değil!
  Sarılan anayurda
  Kemal Paşanın kollarıydı.
  Selâm vererek Anadolu çocuklarına
  Çıkarken yüce komutan
  Karadeniz’in hâlini görmeliydi.
  Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar
  Kalktı takalar,
  İzin verseydi Kemal Paşa
  Ardından gürleyip giderlerdi.
  Erzurum’a kadar.
  Bu ne inançtı ki, Kemal Paşa
  Atının teri kurumadan
  Sürüp geldin yeni yeni savaşların peşinde

  VII
  Bir selâm gibi gitti Erzurum’a,
  Bin selâm gibi geldi Sivas’a Erzurum’dan.
  Dağlar alçaldı yol vermeğe,
  Temizlendi ılkımından karından.
  Analar bacılar yola döküldü,
  Cephane taşıdı arkasından.
  Irmaklar suyundan faydalattı,
  Ağaçlar daldasından.
  Yer gök inledi bir yol daha
  Kurtuluş savaşından.

  VIII
  Biz biliriz bizim işlerimizi
  İşimiz kimseden sorulmamıştır.
  Kılıçla, mızrakla, topla, tüfekle
  Başımız bir kere eğilmemiştir.

  Kuzumuz var, yaylalarda meleşir,
  Çeşmemiz var, gece gündüz söyleşir.
  Yazımız var, pehlivanlar güreşir,
  Bu toprağa kimse girememiştir.

  Davranı da deli gönül davranı!
  Kemal Paşa dinlemiyor fermanı!
  Anası, bacası, kızı kızanı
  Bizim gibi millet görülmemiştir.
  İnönü’de iki kılıç gibiydik düşmanla biz.

  IX
  İnönü’de iki kılıç karşı karşıya
  Aşk olsun birinciye su veren kılıççıya!

  İnönü’de iki kılıç karşı karşıya
  Aşk olsun birincinin yapıldığı çarşıya!

  Birinci kılıca su veren usta
  Hakkı, yiğitliği, sevgiyi
  Bu kılıcın kabzasına işlemiş tek nakışta.

  Birinci kılıçla dövüşen yiğit vur ki!
  Anandan emdiğin süt helal ola!

  Birinci kılıçla dövüşen yiğit vur ki!
  Gelinler, çocuklar ağlamaya!

  Birinci kılıçla dövüşen yiğit vur ki!
  Önü al önlüklü yüzü peçeli
  Hanım kızlar nişansız kalmaya!

  Vur ki anam babam, vur ki kardaşım!
  Hayın düşman yurdumuza almaya!

  X
  Bizim süvarimiz amma da ata biner!
  Ayağı yere değer, başı göğe değer.

  Bizim piyademiz yola yeğin gider
  Bastığında toprağı ezer!

  Bizim topçumuz narası hay babam hay!
  Gülleden beter.

  Sağdıçlarım! Sizin gibi yiğitleri oldukça
  Bu millet yaşar.

  Düşman koymuş meydanları kaçıyordu.

  XI
  Kattı Kemal Paşanın ordusu düşmanı uğruna
  Pişman eti anasından doğduğuna.
  Çevirdi Sakarya, çevirdi süvariler,
  Veryansın etti topçu,
  Veryansın etti piyadeler.

  Kattı Kemal Paşanın ordusu sürdü gitti,
  Yetiştikçe vurdu düşmana.
  Hayın düşman sarhoş gibi sallana sallana
  On beş günde İzmiri dar buldu,
  Ölen kurtuldu, sağ kalan teslim oldu.
  Kaçtı gemiler.
  Alnı sargılı, kolu sargılı, boynu sargılı,
  Ahmetler, Bekirler, Aliler,
  Mahmutlar, Kâzımlar, İsmailler
  Peşlerinden yettiler,
  Diz çöküp Kordon boyuna
  Ta yürekten çekip tetiği
  Gemilere yaylım ateş ettiler.
  Bu ne inançtı ki, Gazi Paşa!
  Atının teri kurumadan
  Sürüp gittin yeni yeni savaşların peşinde.

  XII
  Sana borçluyuz ta derinden!
  Çünkü yurdumuzu sen kurtardın,
  Hasta, yorgun düşmüştük,
  Yaralarımızı iyice sardın.

  Yiğittin, inanç doluydun yapıcıydın,
  Sanatkârdın, denizler kadar engin;
  Kimsenin görmediğini görürdü
  Sevgiyle bakan gözlerin.

  Dedin ki: Bu millet, bu büyük millet
  Yüzyıllar boyunca geri kalmış;
  Bu yurt, bu güzel yurt, bizim yurdumuz
  Her yanından yaralar almış.

  Dedin ki: Bir güzel savaşmalı
  Kurmak için yeniden;
  Bilgiyle, inançla, coşkunlukla
  "Öğün, çalış, güven!"

  Sana borçluyuz ta derinden!
  Işığısın bu yurdun.
  Dilimizi, ulusallığımızı öğrettin bize,
  Çünkü cumhuriyetimizi sen kurdun.

  Hürriyeti sen yaydın içimize,
  Halkçıyız dedin halk içinden,
  İnançta hür yetiştirdin bizi,
  Borçluyuz sana ta derinden!

  Devrimlerle yüceltti, çok yüceltti,
  Bu milleti temiz ellerin.
  Sana borçluyuz ta derinden
  En büyüğü Mustafa Kemallerin!

  XIII
  Davullar zurnalar dövende
  Biz seni hatırlarız.

  Binip trene gezende
  Biz seni hatırlarız.

  Önce adını öğrenir çocuklarımız
  Eli kalem tutup yazanda.

  Binler yaşa, yurdumuza hizmeti büyük!
  Kemal Paşa! Ölümsüz insan! Şanlı Atatürk!


  Cahit KÜLEBİ
  (Bütün Şiirleri, Bilgi Yayınevi, altıncı basım, ekim 2015, sayfa 211-228)
 • Gidiyor - Orhan Seyfi Orhon

  Ekleyen: Sadık Doğan →

  Gidiyor - Orhan Seyfi Orhon

  Gidiyor - Orhan Seyfi Orhon

  Gidiyor, rastgelemez bir daha tarih eşine
  Gidiyor, on yedi milyon kişi takmış peşine

  Gidiyor, sonsuz olan kudreti sığmaz akla
  Gidiyor, göğsünü çepeçevre saran bayrakla

  Gidiyor, izleri üstün birikmiş yaşlar
  Gidiyor, yerde kılıçlarla eğilmiş başlar

  Gidiyor, harbin o en korkulu aslan yelesi
  Gidiyor, sulhun ufuklarda yanan meş’alesi

  Yine bir devr açacakmış gibi en başta O var
  Hıçkıran seste O var, sessiz akan yaşta O var

  Siliyor ruhunun ulviliği fani etini
  Çiziyor ufka batan bir güneşin heybetini

  Büyüyor, gökten inip toprağa yaklaştıkça
  Büyüyor gitgide gözlerden uzaklaştıkça  Orhan Seyfi Orhon